CIRCLE Education s.r.o.


 

Model CAF - AKČNÍ PLÁN JAKO SOUBOR NÁSLEDNÝCH AKTIVIT

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-572/2015; AK/VE-394/2015

Rozsah: 8 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Získání praktických znalostí a dovedností pro aplikaci Akčního plánu Modelu CAF v specifických podmínkách organizací.


Obsah:

Akční plány obecně

 • Cíle akčních plánů
 • Typy akčních plánů
 • Forma a obsah

Tým pro tvorbu AP

 • dědičnost týmu ze sebehodnocení (individuální práce I)
 • návaznosti na realizační tým

Hierarchie a logika aktivit v Akčním plánu

 • kategorizace aktivit
 • nastavení časových priorit a finančních limitů
 • úloha
 • workshop
 • trénink
 • projekt
 • interim management

Fáze Akčního plánu

 • návrh (individuální práce II)
 • připomínkování
 • schválení
 • realizace
 • motivace, kontrola a dohled (skupinová práce I)
 • celkové zhodnocení

Návrh aktivit do Akčního plánu 

 • východiska z posuzování
 • volba a kategorizace aktivit
 • formulace aktivity (skupinová práce II)

Lektor:
Ing. Ján Čupka - Poradce implementace modelu CAF a hodnotitel externí zpětné vazby modelu CAF, včetně SW podpory ATTIS, konzultant. Vedení tréninků k modelu CAF, konzultace k psaní sebehodnotící zprávy. Auditor SJ, odborník na projektový a procesní management.

Cena kurzu: 2100 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.