CIRCLE Education s.r.o.


 

Model CAF - EXTERNÍ ZPĚTNÁ VAZBA MODELU CAF - POKROČILÝ VHLED DO ŽIVOTA ORGANIZACE

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-566/2015; AK/VE-388/2015

Rozsah: 8 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Získání praktických znalostí a dovedností pro aplikaci Externí zpětné vazby modelu CAF v specifických podmínkách organizací.


Obsah:

Máme za sebou první sebehodnocení a co dál?

 • Zkušenosti z implementací modelu CAF
 • Deset kroků ke zlepšování organizace s modelem CAF
 • Principy excelence
 • Efektivní užití modelu CAF

CAF - Externí zpětná vazba

 • Poptávka po externí zpětné vazbě
 • Cíle CAF-Externí zpětné vazby
 • Principy procedury CAF-Externí zpětná vazba
 • Tři pilíře CAF-Externí zpětné vazby: ambice a filozofie

Jak funguje CAF-Externí zpětná vazba

 • Implementace CAF-Externí zpětné vazby na národní úrovni
 • Role Evropského střediska podpory modelu CAF
 • Požadavky pro uchazeče o CAF-Externí zpětnou vazbu z  řad uživatelů modelu CAF
 • Fáze procedury CAF-Externí zpětná vazba

Aktéři CAF-Externí zpětné vazby

 • Role, úkoly a profil
 • Potřebné kompetence k řízení CAF-Externí zpětné vazby
 • Požadovaná školení
 • Pravidla chování aktérů CAF-Externí zpětné vazby

Dokumenty

 • Dotazníky pro jednotlivé pilíře  
 • Dotazník k procesu sebehodnocení  
 • Dotazník k plánu zlepšování  
 • Dotazník pro hodnocení TQM vyspělosti  
 • Průvodce bodovým hodnocením CAF-Externí zpětné vazby

Lektor:
Ing. Ján Čupka - Poradce implementace modelu CAF a hodnotitel externí zpětné vazby modelu CAF, včetně SW podpory ATTIS, konzultant. Vedení tréninků k modelu CAF, konzultace k psaní sebehodnotící zprávy. Auditor SJ, odborník na projektový a procesní management.

Cena kurzu: 2100 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.