CIRCLE Education s.r.o.


 

MANAGEMENT AUDITŮ

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-567/2015; AK/VE-389/2015

Rozsah: 8 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Získání praktických znalostí a dovedností pro aplikaci managementu auditů v specifických podmínkách organizací.


Obsah:

Proč dělat audity?

-          Definice a důvody

-          Audit v kontextu managementu

Typy auditů

-          Interní a externí

-          Systémový, procesní a produktový

-          Kvalita, BOZP a PO, informační bezpečnost, environment

Pozice v auditu (auditní trojúhelník)

-          Klient, Auditor a Auditovaný

Plánování auditů

-          Program auditů (individuální práce I)

-          Plány auditů

Příprava auditu

 • Auditní skupina
 • Cíl auditu, kritéria auditu, otázky auditu (skupinová práce I)
 • Návrh, připomínkování a schválení plánu auditu

Otevření auditu

 • Představení (individuální práce II)
 • Pravidla pro průběh auditu
 • Rekapitulace plánu auditu

Vykonání auditu

 • Udržování vhodné atmosféry
 • Kladení otázek, sběr důkazů, sumarizace zjištění (skupinová práce II)
 • Kategorizace zjištění (shoda, částečná shoda, neshoda)
 • Formulace záznamů z auditu

Ukončení auditu

 • Rekapitulace zjištění
 • Odsouhlasení výsledků
 • Doručení protokolu z auditu

Lektor:
Ing. Ján Čupka - Poradce implementace modelu CAF a hodnotitel externí zpětné vazby modelu CAF, včetně SW podpory ATTIS, konzultant. Vedení tréninků k modelu CAF, konzultace k psaní sebehodnotící zprávy. Auditor SJ, odborník na projektový a procesní management.

Cena kurzu: 2100 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.