CIRCLE Education s.r.o.


 

MANAGEMENT RIZIK

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-571/2015; AK/VE-393/2015

Rozsah: 8 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Získání praktických znalostí a dovedností pro aplikaci Managementu rizik v specifických podmínkách organizací.


Obsah:

Proč řešit rizika?

 • Definice a důvody
 • Rizika v kontextu managementu

Historie managementu rizik

 • Kořeny
 • Odvětvové přístupy
 • Systémy a standardy

Fáze managementu rizik

 • Identifikace rizik (individuální práce I)
 • Analýza rizik
 • Hodnocení rizik (skupinová práce I)
 • Eliminace rizik
 • Komunikace rizik
 • Plánování managementu rizik
 • Výběr technik managementu rizik
 • Realizace managementu rizik

Elementární techniky managementu rizik

 • Brainstorming
 • Ishikawa diagram
 • Pareto analýza (individuální práce II)

Pokročilé techniky managementu rizik

 • HAZOP, HACCP, HRA, BIA
 • RCA, CBA, FTA, ETA, FMEA

Registr rizik

 • Tvorba registru (skupinová práce II)
 • Práce s registrem
 • Aktualizace registru

Lektor:
Ing. Ján Čupka - Poradce implementace modelu CAF a hodnotitel externí zpětné vazby modelu CAF, včetně SW podpory ATTIS, konzultant. Vedení tréninků k modelu CAF, konzultace k psaní sebehodnotící zprávy. Auditor SJ, odborník na projektový a procesní management.

Cena kurzu: 2100 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.