CIRCLE Education s.r.o.


 

MANAGEMENT ZMĚN

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-575/2015; AK/VE-397/2015

Rozsah: 8 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Získání praktických znalostí a dovedností pro aplikaci Managementu změn v specifických podmínkách organizací.


Obsah:

Proč dělat změny?

 • Definice a důvody
 • Ovládáme systémy my nebo ony nás (individuální práce I)
 • Změny v kontextu managementu

Fáze změny

 • Využití vlivu na prosazení nápadu
 • Použití autority k změně postupů
 • Zakotvení změny do technologie systému
 • Vytváření kultury příznivé pro neustálé změny

Krokování změny

 • Vyvolání povědomí naléhavosti (skupinová práce I)
 • Sestavení týmu schopného prosadit a realizovat změny
 • Tvorba vize a strategie
 • Komunikace transformační vize
 • Delegování
 • Krátkodobé vítězství
 • Využití výsledků a podpora dalších změn
 • Ukotvení nových přístupů do firemní kultury

Změna začíná v jednotlivci -(individuální práce II)

 • Identifikace možné změny jednotlivce
 • Specifický postup realizace změny
 • Prezentace

Změna pokračuje v skupině - (skupinová práce II)

 • Identifikace možné změny skupiny
 • Specifický postup realizace změny
 • Prezentace

Lektor:
Ing. Ján Čupka - Poradce implementace modelu CAF a hodnotitel externí zpětné vazby modelu CAF, včetně SW podpory ATTIS, konzultant. Vedení tréninků k modelu CAF, konzultace k psaní sebehodnotící zprávy. Auditor SJ, odborník na projektový a procesní management.

Cena kurzu: 2100 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.