CIRCLE Education s.r.o.


 

Model CAF - POSUZOVÁNÍ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVY

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-574/2015; AK/VE-396/2015

Rozsah: 8 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Získání praktických znalostí a dovedností pro posuzování sebehodnotící zprávy modelu CAF v specifických podmínkách organizací


Obsah:

Principy posuzování

 • Společné principy posuzování
 • Specifické principy posuzování
 • Propojení principů Modelu CAF a principů posuzování

Kvalifikace posuzovatelů

 • Osobnostní vlastnosti (individuální práce I)
 • Odbornost (individuální práce II)
 • Praxe

Interní posuzování

 • Interní posuzovatelé
 • Specifika interního posuzování
 • Benefity a rizika
 • Vazba na externí posuzování

Externí posuzování

 • Externí posuzovatelé
 • Specifika externího posuzování
 • Benefity a rizika
 • Vazba na interní posuzování

Slovní hodnocení

 • Silné stránky
 • Slabé stránky/oblasti pro zlepšení
 • Vhodné versus rizikové formulace
 • Modelové hodnocení předloženého subkriteria (skupinová práce I)
 • Vazba slovního hodnocení na Akční plán

Bodové hodnocení

 • Princip bodového hodnocení
 • Vazba bodového hodnocení na slovné
 • Modelové hodnocení předloženého subkriteria (skupinová práce II)

Konsolidace výstupů posuzování

 • Výstup z interního posuzování
 • Výstup z externího posuzování
 • Výstupy z dalších kontrol, inspekcí, auditů a hodnocení v relevantním období
 • Sumarizace, konsolidace a agregace výstupů do podoby vstupů pro Akční plán

Lektor:
Ing. Ján Čupka - Poradce implementace modelu CAF a hodnotitel externí zpětné vazby modelu CAF, včetně SW podpory ATTIS, konzultant. Vedení tréninků k modelu CAF, konzultace k psaní sebehodnotící zprávy. Auditor SJ, odborník na projektový a procesní management.

Cena kurzu: 2100 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.