CIRCLE Education s.r.o.


 

PROCESNÍ MANAGEMENT

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-569/2015; AK/VE-391/2015

Rozsah: 8 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Získání praktických znalostí a dovedností pro aplikaci Procesního managementu v specifických podmínkách organizací.


Obsah:

Proč řídit procesy?

 • Definice a důvody
 • Historie procesního řízení
 • Proces v kontextu managementu

Požadavky na procesy

 • Legislativa (individuální práce I)
 • Klienti
 • Standardy
 • Interní (organizační)

Hierarchie aktivit v organizaci - mapa procesů

 • Skupiny procesů (skupinová práce I)
 • Jednotlivé procesy s atributy
 • Činnosti
 • Úkony

Popis procesů

 • Mapa procesů a jednotlivé procesy
 • Textový popis
 • Grafický - vývojový diagram (individuální práce II)
 • Atributy (vstupy, zdroje, výstupy, odpovědnosti, ukazatele, dokumentace)

Ukazatele procesu (skupinová práce II)

 • Volba ukazatelů
 • Práce s cílovými hodnotami
 • Provázání na hodnocení pracovníků

SW podpora procesního řízení

 • Zásady pro výběr
 • Rozsah reálné podpory
 • Příklady produktů
 • Benefity a úskalí

Lektor:
Ing. Ján Čupka - Poradce implementace modelu CAF a hodnotitel externí zpětné vazby modelu CAF, včetně SW podpory ATTIS, konzultant. Vedení tréninků k modelu CAF, konzultace k psaní sebehodnotící zprávy. Auditor SJ, odborník na projektový a procesní management.

Cena kurzu: 2100 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.