CIRCLE Education s.r.o.


 

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-568/2015; AK/VE-390/2015

Rozsah: 8 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Získání praktických znalostí a dovedností pro aplikaci Projektového managementu v specifických podmínkách organizací.


Obsah:

Proč dělat projekty?

 • Definice a důvody (individuální práce I)
 • Projekt v kontextu managementu

Organizace a standardy projektového řízení

 • PMI, IPMA, OGC
 • PMBOK, PRINCE2,
 • ISO 10006

Tvorba logického rámce projektu (skupinová práce I)

 • Stanovení účelu a výstupů projektu
 • Stanovení kroků/klíčových činností pro dosažení výstupů
 • Stanovení cíle projektu
 • Ověření logiky logického rámce

Tvorba a ladění projektového týmu (týmů)

 • Role v týmu, Belbinův sebehodnotící dotazník (individuální práce II)
 • Zásady pro tvorbu týmu

Přípravní fáze

 • Analýza proveditelnosti
 • Rozhodnutí o zahájení projektu

Plánovací fáze

 • Koncepce provedení projektu a vznik projektového týmu
 • Organizace zdrojů a stanovení hlavních úkolů, kompetence a zodpovědnosti
 • Časový plán projektu a volba nástrojů jeho řízení

Realizační fáze

 • Popis jednotlivých hlavních kroků
 • Hierarchická dekompozice činností WBS (skupinová práce II)
 • Časový plán a milníky, kontrolní body, plán kontroly realizace
 • Síťové diagramy, matice zodpovědnosti
 • Kapacitní plánování a požadavky na zdroje

Provozní a hodnotící fáze

 • Řízení implementace, změny, aktualizace a průběh změnových řízení
 • Zkušební provoz a ověřování (kvalifikace a způsobilost)
 • Předání a uvedení do provozu a zakotvení změn
 • Hodnocení průběhu a výsledků, uzavření rozpočtu
 • Ukončení projektu

Lektor:
Ing. Ján Čupka - Poradce implementace modelu CAF a hodnotitel externí zpětné vazby modelu CAF, včetně SW podpory ATTIS, konzultant. Vedení tréninků k modelu CAF, konzultace k psaní sebehodnotící zprávy. Auditor SJ, odborník na projektový a procesní management.

Cena kurzu: 2100 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.