CIRCLE Education s.r.o.


 

Model CAF - TVORBA SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVY

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-573/2015; AK/VE-395/2015

Rozsah: 8 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Získání praktických znalostí a dovedností pro tvorbu sebehodnotící zprávy Modelu CAF v specifických podmínkách organizací


Obsah:

Sebehodnotící systémy

 • Aspekty sebehodnocení
 • Výhody a rizika
 • Historie sebehodnotících systémů

Principy sebehodnocení

 • Společné principy sebehodnocení
 • Specifické principy sebehodnocení
 • Propojení principů Modelu CAF a principů sebehodnocení

Tým pro tvorbu zprávy

 • Vzdělávání kandidátů do týmu
 • Nominace do týmu
 • Role v týmu, motivace a odměňování
 • Podmínky pro práci týmu (individuální práce I)
 • Práce a řízení týmu

Struktura zprávy

 • Představení organizace (skupinová práce I)
 • Úvod do popisu kriteria
 • Detailní popis subkriteria
 • Vazba na důkazy a přílohy
 • Vyvážení textu a grafiky

Fáze zpracování zprávy - plná verze

 • Identifikace struktur organizace
 • Identifikace relevantních klíčových témat k subkriteriím
 • Popis subkriterií (skupinová práce I)
 • Propojení popisu jednotlivých subkriterií - první verze zprávy
 • Připomínkování zprávy v rámci týmu
 • Zapracování připomínek - druhá verze
 • Připomínkování zprávy mimo týmu
 • Zapracování připomínek - třetí verze
 • Předložení zprávy k internímu posouzení

Redukovaná (dotazníková) verze zprávy

 • Benefity rizika
 • Modelová ukázka práce s dotazníkem (skupinová práce II)

Lektor:
Ing. Ján Čupka - Poradce implementace modelu CAF a hodnotitel externí zpětné vazby modelu CAF, včetně SW podpory ATTIS, konzultant. Vedení tréninků k modelu CAF, konzultace k psaní sebehodnotící zprávy. Auditor SJ, odborník na projektový a procesní management.

Cena kurzu: 2100 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.