CIRCLE Education s.r.o.


 

Model CAF - ZÁKLADNÍ VHLED DO ŽIVOTA ORGANIZACE

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-570/2015; AK/VE-392/2015

Rozsah: 8 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Získání praktických znalostí a dovedností pro aplikaci Modelu CAF v specifických podmínkách organizací.


Obsah:

Systémy managementu obecně

 • Ovládáme je my nebo ony nás
 • Otevřené a uzavřené systémy managementu
 • Vhodnost a použitelnost modelů managementu pro organizace veřejné správy
 • Co funguje více, co méně a co vůbec - mikrotest (individuální práce I)

Časy před CAF-em

 • Systém daný legislativou - stupně volnosti
 • ISO ano nebo ne?
 • Srovnávání, ocenění, benchmarking

CAF v kontextu ostatních modelů managementu (kvality)

 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001
 • Model excelence EFQM a ostatní modely

Popis modelu CAF

 • Definice, principy
 • Výklad kritérií a subkritérií modelu
 • Slovní a bodové hodnocení
 • Cyklus implementace modelu
 • Deset kroků ke zlepšování organizace s modelem CAF
 • Návrh implementace modelu CAF v organizaci (skupinová práce I)

Sebehodnotící zpráva

 • Tým pro tvorbu zprávy
 • Struktura správy
 • Tvorba správy
 • Zpracování části vybraného subkriteria (skupinová práce II)

Posuzování sebehodnotící zprávy

 • Cyklus hodnocení
 • Slovní a bodové hodnocení
 • Interní a externí hodnotitelé
 • Zpětná zpráva po hodnocení
 • Modelové hodnocení zpracovaného subkritéria (individuální práce II)

Akční plán

 • Vstupy do akčního plánu
 • Struktura akčního plánu
 • Realizace a kontrola

Lektor:
Ing. Ján Čupka - Poradce implementace modelu CAF a hodnotitel externí zpětné vazby modelu CAF, včetně SW podpory ATTIS, konzultant. Vedení tréninků k modelu CAF, konzultace k psaní sebehodnotící zprávy. Auditor SJ, odborník na projektový a procesní management.

Cena kurzu: 2100 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.