CIRCLE Education s.r.o.


 

AKTUÁLNÍ OTÁZKY SPRÁVNÍHO ŘÁDU

Rozsah: 7 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Prohloubení vědomostí v oblasti významu a používání základních procesních institutů a dalších ustanovení správního řádu.


Obsah:

 • Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika
 • Základní zásady činnosti správních orgánů
 • Pojem „správní řízení“ a jeho vztah k dalším postupům správních orgánů
 • Správní orgány
 • Účastníci řízení
 • Počítání lhůt a navrácení v předešlý stav
 • Postup správních orgánů před zahájením řízení
 • Průběh řízení na prvním stupni
 • Rozhodnutí
 • Odvolací řízení
 • Přezkumné řízení
 • Obnova řízení
 • Nové rozhodnutí ve věci
 • Uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví
 • Aktuální vývoj právní úpravy

Lektor:
JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D. - Odborný asistent na Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s., Katedra správního práva a Metropolitní univerzitě Praha, Katedra právních disciplín a veřejné správy.
JUDr. Milan Samek - Specialista na Ústavní a Správní právo, v současné době působící na VŠKV, o.p.s., na Katedře správního práva a veřejné správy. Právník a advokát s dlouholetou praxí v řídících funkcích na Čs. Akademicích věd a ministerstvech, včetně MV ČR.

Výuku realizuje jeden z uvedených lektorů.

Cena kurzu: 1950 Kč osvobozeno od DPH


5. 6. 2019 Praha

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.