CIRCLE Education s.r.o.


 

APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V ČINNOSTI ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY – DORUČOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Seminář velmi podrobně seznamuje se současnou právní úpravou doručování v oblasti výkonu veřejné správy podle jednotlivých způsobů – elektronické i fyzické písemnosti. Klade důraz na praktické znalosti a související problematiku – např. doručování zástupcům, opatrovníkům; reklamační řízení u České pošty s.p. Součástí jsou konkrétní případy správných a chybných případů doručování a jejich rozbor.


Obsah:

             Význam a účel doručování při plnění úkolů veřejné správy a ve správním procesu

             Úprava doručování v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád

             Společná ustanovení k doručování

             Doručování fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám, právnickým osobám

             Datové schránky, elektronické písemnosti

             Určení neplatnosti doručení a neplatnosti okamžiku, kdy byla písemnost doručena

             Doručování na ohlašovnách a veřejnou vyhláškou

             Doručování v řízení se zástupcem a opatrovníkem

             Překážky při doručování a jejich překonávání

             Příklady a modelové situace, reklamační řízení, judikatura


Lektor:
Ing. Bc. Roman Krčil - Zařazen do seznamu odborníků v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků na obecnou a odbornou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

Cena kurzu: 1950 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.