CIRCLE Education s.r.o.


 

BOJ S KORUPCÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Rozsah: 8 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Rozšíření a prohloubení orientace v problematice projevů korupce a jejího postihu, včetně procesního postupu orgánů činných v trestním řízení.


Obsah:

  • Korupce a její projevy
  • Postih korupce v mezinárodních dokumentech OSN, OECD, Rady Evropy, EU
  • Postih korupce v trestním zákoníku – úplatkářství, obstarávání věcí obecného zájmu, úřední osoba, úplatek a další
  • Postih korupce v dalších právních předpisech
  • Prevence korupce, její příčiny a nástroje boje s korupcí
  • Postup orgánů činných v trestním řízení – komu a jak oznamovat korupci, stádia trestního řízení a možnosti uplatnění vybraných institutů trestního řízení

Lektor:
JUDr. Jan Horník, Ph.D. - Od října 2010 se profesně věnuje problematice boje s korupcí (je mj. spolutvůrcem Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 či Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014).

Cena kurzu: 1950 Kč

informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.