CIRCLE Education s.r.o.


 

FINANČNÍ ANALÝZA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Rozsah: 7 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Získání znalostí a praktických dovedností k provádění finanční analýzy v územně samosprávném celku, příspěvkové organizaci či municipální firmě.


Obsah:

Finanční řízení municipální firmy - finanční analýza jako nástroj pro finanční řízení municipální firmy:

  • Finanční analýza, její předmět a význam
  • Prameny právní úpravy - vazba na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášku 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb. o účetnictví pro vybrané účetní jednotky
  • Uživatelé finanční analýzy
  • Metody finanční analýzy
  • Komplexní diagnostické metody finančního zdraví
  • Finanční plánování a finanční politika
  • Dlouhodobé finanční plánování, finanční prognózy, roční finanční plán, rozpočtový výhled, rozpočtová skladba, aj.
  • Finanční kontrola, finanční audit

Lektor:
Ing. Irena Jindřichovská, CSc. - Akademický pracovník Vysoké školy ekonomie a managementu, odborný garant studia v oboru Finance.
Ing. Radka Pešková, Ph.D. - Lektorka vysoké školy VŠEM se zaměřením na finanční analýzu a měření firemní výkonnosti, mimo jiné působila jako lektorka MŠMT pro projekt Úspěšný ředitel – Finanční management školy. Autorka řady publikací a článků se zaměřením na finanční management.

Výuku realizuje jeden z uvedených lektorů.

Cena kurzu: 2200 Kč

Hodnocení kurzu: 9 / 10

Paní lektorka byla výborná. Přestože jsem se zatím této problematice výraznějí nevěnovala, seminář mi poskytl dostatek informací, které v dané chvíli potřebuji. Z mého pohledu by do budoucna bylo přínosné shromáždit údaje přímo ze segmentu... zobrazit celý komentář

ing. Dana Daňková ( )

informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.