CIRCLE Education s.r.o.


 

NESPRÁVNÉ POSTUPY V ŘÍZENÍ PODLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU, JEJICH DŮSLEDKY A NÁPRAVA

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Seznámení se s nejčastějšími chybnými postupy ve správním řízení a jejich procesními důsledky a možnostmi nápravy.


Obsah:

  • Správní řízení a požadavky na jeho zákonnost a správnost - zásada legality, zásada ochrany práv nabytých v dobré víře
  • Rychlost řízení a poučování účastníků řízení v praxi správních orgánů - zásada hospodárnosti a rychlosti řízení
  • Problematika zahajování řízení z moci úřední a chyby při tomto úkonu - oznámení o zahájení řízení z moci úřední
  • Vydávání správních rozhodnutí - vady a nedostatky - vyhotovení a vydání oznámení rozhodnutí, intenzita vady řízení a rozhodnutí, vliv na další postup nápravy
  • Náprava nerespektování zákonem stanovených postupů v řízení
  • Nicotné rozhodnutí - důvody nicotnosti, příklady
  • Odvolací a jiná řízení, nové rozhodnutí
  • Podávání žalob ve správním soudnictví

Lektor:
Ing. Bc. Roman Krčil - Zařazen do seznamu odborníků v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků na obecnou a odbornou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.
JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D. - Odborný asistent na Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s., Katedra správního práva a Metropolitní univerzitě Praha, Katedra právních disciplín a veřejné správy.

Výuku realizuje jeden z uvedených lektorů.

Cena kurzu: 1950 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.