CIRCLE Education s.r.o.


 

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V SOUKROMÉM PRÁVU OD 1. 1. 2014

Rozsah: 8 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Orientace v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.


Obsah:

  • Obecná část - právní zastoupení, věci, podnikání, osoby
  • Věcná práva - způsoby nabývání vlastnictví, stavba jako součást pozemku a právo stavby, zástavní a zadržovací právo, věcná břemena
  • Smluvní právo - předsmluvní odpovědnost, ochrana spotřebitele, zajištění a utvrzení dluhu, úroky, lichva a neúměrné zkrácení
  • Náhrada újmy - majetková a nemajetková újma, okolnosti vylučující protiprávnost a smluvní omezení, náhrada za poškození věci
  • Obchodní korporace - nová systematika obchodního práva, obchodní korporace, koncern, společnost s ručením omezeným, akciová společnost
  • Základní změny v rodinném právu
  • Základní změny v dědickém právu

 


Lektor:
JUDr. Václav Bednář, Ph.D. - Vysokoškolský pedagog působící na Vysoké škole Karlovy Vary o.p.s. jako vedoucí oddělení občanského práva.
Doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D. - Lektorka Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. Katedra soukromého práva, vedoucí katedry a garantka studijního oboru Právo v podnikání. Členka Rozkladové komise pro veřejné zakázky ÚOHS Brno.

Výuku realizuje jeden z uvedených lektorů.

Cena kurzu: 1950 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.