CIRCLE Education s.r.o.


 

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK DLE AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY

Rozsah: 8 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Orientace v oblasti zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem a jeho prováděcími předpisy.


Obsah:

Zadávací podmínky

•             Vymezení předmětu veřejné zakázky

•             Zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku

•             Zpracování předběžného oznámení

•             Zpracování odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Zadávací řízení

•             Zahájení zadávacího řízení

•             Poskytování zadávací dokumentace

•             Přijímání nabídek

•             Otevírání obálek s nabídkami

•             Posouzení nabídek a výběr té nejvhodnější

•             Vyřízení námitek

•             Uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zrušení


Lektor:
Mgr. Martin Čech - Spoluautor nového zákona o veřejných zakázkách a hlavní autor Metodického pokynu pro zadávání zakázek financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů, jejichž zadávání procesně neupravuje zákon o veřejných zakázkách.
Doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D. - Lektorka Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. Katedra soukromého práva, vedoucí katedry a garantka studijního oboru Právo v podnikání. Členka Rozkladové komise pro veřejné zakázky ÚOHS Brno.

Výuku realizuje jeden z uvedených lektorů.

Cena kurzu: 2250 Kč + 21% DPH


Hodnocení kurzu: 8 / 10

Teoretická část spíše průměrná, příklady z praxe kvalitní, názorné, dobře ilustrující problematiku. Organizační zabezpečení dobré, jen obraz z dataprojektoru mohl být promítán výše, aby byl lépe viditelný.

Blanka Vykusová ( Město Vodňany )

informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.