CIRCLE Education s.r.o.


 

ZÁKON O OBCÍCH PRO ÚŘEDNÍKY I ZASTUPITELE - webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-214/2023; AK/VE-106/2023

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Cílovými skupinami vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č.312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Zajištění specializačního vzdělávání úředníků veřejné správy v souladu se zněním § 20 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů s cílem seznámit úředníky, ale také politické představitele obcí (zastupitele) s problematikou zákona o obcích coby klíčové právní úpravy obecní samosprávy.


Obsah:

Vzdělávací program se věnuje otázkám obecní samosprávy. Účastníci se seznámí s pojmem a podstatou obecní samosprávy a se základy jejího právního zakotvení v českém právním řádu. Představena bude ústavněprávní charakteristika územní samosprávy a na ni navazující zákonná právní úprava, která bude zacílena především na zákon o obcích.

Obsah kurzu vyjde především z pojmu, znaků a typů samosprávných obcí. Vysvětleny budou nezbytné obecní znaky personální (občané obce), teritoriální (území obce) i exekutivní (právo na samosprávu). Opominuta nezůstane (resp. nezůstanou) ani typologie obcí jak vycházející ze zákona o obcích, tak ty mající případně základ v jiných právních úpravách.

Vysvětleny budou pojmy samostatné i přenesené působnosti, včetně zdůraznění klíčových rozdílů mezi oběma oblastmi panujících v současném tzv. smíšeném modelu obecní (samo)správy.

V neposlední řadě bude představeno vnitřní uspořádání obcí. Charakterizovány budou jednotlivé orgány obcí a vazby (vztahy) mezi nimi v rámci realizace správních činností (typicky třeba otázky obecního hospodaření).

Výklad bude zakončen zdůrazněním klíčových aspektů státního dozoru nad výkonem samostatné i přenesené působnosti obcí, resp. jejich orgánů.

Kurz je určen jak zaměstnancům obecní samosprávy (typicky úředníkům obecních úřadů), tak i laickým představitelům obcí (například zvoleným do obecních zastupitelstev, rad, funkce starosty atp.).

  1. Zákon o obcích – funkce, působnost, struktura, pojem a prvky obce.
  2. Typy obcí, samostatná a přenesená působnost.
  3. Orgány obcí – vymezení, pravomoci, vzájemné vztahy v rámci realizace správní činnosti
  4. Státní dozor nad výkonem samostatné a přenesené působnosti obcí, resp. jejich orgánů.
  5. Diskuse.

Lektor:
JUDr. PhDr. Jan Malast Ph.D. - Působí jako odborník v oblasti VS, a to jak samosprávy (lektor, konzultant a člen expertních orgánů ÚSC), tak státní správy (člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže). Od počátku své profesní dráhy působí v akademické sféře.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


23. 5. 2024 ONLINE

 23. 5. 2024
 9:00-14:00 h.
 ONLINE forma vzdělávání
 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.