CIRCLE Education s.r.o.


 

ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Rozsah: 8 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Orientace v zákoně o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. a jeho aplikace v rámci výkonu působnosti územních samosprávných celků.


Obsah:

•             Základní pojmy

•             Zveřejňování informací / poskytování informací

•             Omezení práva na informace

•             Žádost o poskytnutí informace a její podání

•             Vyřízení žádosti o informace, hrazení nákladů

•             Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

•             Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

•             Výroční zpráva dle ZSPI

•             Přechodná ustanovení ZSPI


Lektor:
Mgr. Michaela Bartošková - Působí od roku 2007 jako samostatný advokát. Zaměřuje se zejména na obchodní a občanské právo, vymáhání pohledávek, pracovní právo, správní právo a právo nemovitostí. V poslední době získala značné zkušenosti i v oblasti insolvenčního práva.
JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D. - Odborný asistent na Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s., Katedra správního práva a Metropolitní univerzitě Praha, Katedra právních disciplín a veřejné správy.

Výuku realizuje jeden z uvedených lektorů.

Cena kurzu: 1950 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.