CIRCLE Education s.r.o.


 

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Č. 283/2021 Sb. - webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-51/2022; AK/VE-31/2022

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Cílovými skupinami vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků semináře s požadavky nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb., jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona.


Obsah:

 

 1.  Úvodní ustanovení
 • Dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba, změna a údržba dokončené stavby, zařízení, terénní úprava, staveniště aj.)
 1.  Organizace a výkon veřejné správy
 •  Státní stavební správa, působnost ve věcech stavebního řádu
 1.  Stavební právo hmotné
 • Obecná ustanovení
 • Požadavky na vymezování pozemků
 • Požadavky na umísťování staveb
 • Technické požadavky na stavby
 • Činnosti ve výstavbě
 1.  Stavební řád
 • Obecná a společná ustanovení
 • Úkony před zahájením řízení (předběžná informace, vyjádření, koordinované vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury)
 • Řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, záměr EIA, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené  řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání)
 •  Řízení o výjimce z požadavků na výstavbu
 •  Řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace)
 •  Odstraňování staveb a terénních úprav
 •  Mimořádné postupy
 •  Informační systémy veřejné správy
 •  Kontrola a opatření k nápravě
 •  Přestupky
 •  Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
 •  Diskuse, dotazy

Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - Specialistka na problematiku stavebního zákona a dalších veřejnoprávních předpisů.Spolupracuje s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).Působila jako právník KÚ JMK,odboru územního plánování a stavebního řádu.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


25. 6. 2024 ONLINE

 25. 6. 2024
 9:00-14:00 h.
 ONLINE forma vzdělávání
 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)

 17. 10. 2024
 9:00-14:00 h.
 ONLINE forma vzdělávání
 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)

 12. 12. 2024
 9:00-14:00 h.
 ONLINE forma vzdělávání
 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.