CIRCLE Education s.r.o.


 

PRÁVO NEMOVITOSTÍ DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Seznámení se s novou úpravou a orientace v majetkových právech se zaměřením na práva nemovitostí.


Obsah:

•             Věcná práva v novém občanském zákoníku

•             Držba

•             Vlastnictví

•             Nabytí vlastnického práva

•             Spoluvlastnictví

•             Bytové spoluvlastnictví

•             Přídatné spoluvlastnictví

•             Právo stavby

•             Věcná břemena - služebnosti

•             Zástavní právo


Lektor:
Mgr. Michaela Bartošková - Působí od roku 2007 jako samostatný advokát. Zaměřuje se zejména na obchodní a občanské právo, vymáhání pohledávek, pracovní právo, správní právo a právo nemovitostí. V poslední době získala značné zkušenosti i v oblasti insolvenčního práva.
JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. - Lektor se zkušenostmi z Ministerstva spravedlnosti a Úřadu vlády působící na Vysoké škole Karlovy Vary o.p.s. jako odborný asistent na Katedře soukromého práva a Fakultě právnické ZČU v Plzni, Katedra občanského práva.

Výuku realizuje jeden z uvedených lektorů.

Cena kurzu: 2200 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.