CIRCLE Education s.r.o.


 

STAVEBNÍ ŘÁD DLE AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Orientace v zákoně č. 186/2006 Sb., územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.


Obsah:

•             Stavební záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

•             Stavební záměry vyžadující ohlášení

•             Stavební ohlášení

•             Žádost o vydání stavebního povolení

•             Zahájení stavebního řízení

•             Účastníci řízení

•             Posuzování záměru žadatele

•             Stavební povolení, užívání stavby

•             Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení

•             Stavební dozor


Lektor:
Mgr. Lukáš Blažek - Právník s dlouholetou praxí, generální praxe včetně práva nemovitostí, vymáhání pohledávek a trestního, občanského i obchodního práva.
Mgr. Jan Mauric - Právník s dlouholetou praxí v mezinárodních advokátních kancelářích, kde se specializoval na obchodní právo, právo společností a právo duševního vlastnictví. Má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti veřejných zakázek a práva nemovitostí.

Výuku realizuje jeden z uvedených lektorů.

Cena kurzu: 1850 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.