CIRCLE Education s.r.o.


 

APLIKACE ZÁKONA O ODPADECH A PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ V PRAXI

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-253/2019; AK/VE-154/2019

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou odpadového hospodářství; vybraných částí zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a prováděcích předpisů, přiblížit aplikaci zákona v praxi.


Obsah:

 Teoretická část (vybrané části zákona o odpadech):

 1. Část první: základní ustanovení zákona, rozsah působnosti zákona, základní pojmy, odpad x neodpad (vedlejší produkt)
 2. Část druhá: zařazování odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadu; katalog odpadů, hierarchie nakládání s odpady
 3. Část třetí: povinnosti při nakládání s odpady, základní a ostatní povinnosti původců odpadů a oprávněných osob
 4. Část čtvrtá: povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady
  a vybranými zařízeními, odpadní oleje, baterie a akumulátory, autovraky, odpady azbestu a další
 5. Část pátá: zpětný odběr některých výrobků; výbojky a zářivky, pneumatiky, elektrozařízení pocházející z domácností, provozovatel (kolektivního) systému a další.
 6. Část šestá: evidence a ohlašování odpadů a zařízení
 7. Část jedenáctá: výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (kompetence jednotlivých správních úřadů, rozsah působnosti; závazná stanoviska aj.)

 Praktická část:

 1. Proces kontrolní činnosti v odpadovém hospodářství (aplikace kontrolního řádu)
 2. Kontrolní činnosti ve vybraných provozech a z nich vyplývající přestupky (zařízení
  ke sběru a výkupu odpadů, autoservisy, gastroprovozy, zdravotnická zařízení, zařízení
  ke zpracování biologických odpadů, potravinářské provozy, drobné živnostenské provozy, stavby, specifické provozy aj.)
 3. Přestupkové řízení ve vztahu k odpadovému hospodářství
 4. Závěrečné shrnutí kompetencí a povinností obce (obce, obce s pověřeným obecním úřadem, obce s rozšířenou působností) při nakládání s odpady
 5. Diskuse

Lektor:
Ing. Matěj Mlčoch - Působí na Úřadu městské části Praha 5, Odbor ochrany životního prostředí.Člen komise Rady životního prostředí MČ Praha 12. Studium na České zemědělské univerzitě, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

Cena kurzu: 2200 Kč osvobozeno od DPH


19. 9. 2019 Praha

 19. 9. 2019
 9.00-14.00 h.
 1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, Masná 700/13, 110 00 Praha 1-Staré Město
 2200 Kč osvobozeno od DPH
 Ing. Matěj Mlčoch

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.