CIRCLE Education s.r.o.


 

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ ANEB „HALÍŘE DĚLAJÍ TALÍŘE“

Rozsah: 4 hodiny/1 den


Cíl kurzu: Naučit účastníky zhodnotit vlastní finanční situaci, kriticky posoudit omezující okolnosti a na základě toho stanovit pořadí svých finančních priorit.


Obsah:

Modul se bude věnovat absolutnímu minimu, co by měl každý člověk o penězích vědět. Obsahem bude vysvětlení základních pojmů z oblasti finančnictví se zaměřením na pochopení podstaty finančního trhu a jeho fungování (orientaci v široké nabídce statků a služeb). Probírány budou také pojmy, jako je nabídka, poptávka, cena a metody jejího stanovení, pojem inflace a její vliv na růst cen či důsledky inflace na příjmy obyvatelstva.

Řešeny budou jednotlivé finanční produkty a způsoby, jak je správně využívat. Účastníci budou vedeni k tomu, aby pochopili a uvědomili si svoji vlastní zodpovědnost nad finančním zabezpečením a aby se svými financemi zacházeli s rozvahou.

  • Finanční trh a finanční instituce na něm
  • Zástupci, zprostředkovatelé, dealeři, makléři, poradci
  • Co musím a řešit hned a co později
  • Práce s finanční bilancí

 


Lektor:
Bude upřesněn

Cena kurzu: 500 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.