CIRCLE Education s.r.o.


 

Komunikační dovednosti a seberozvoj

 

ARGUMENTACE A VYJEDNÁVÁNÍ
individuálně
individuálně
Mám zájem
ASERTIVITA V KAŽDODENNÍ PRAXI
individuálně
individuálně
Mám zájem
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
individuálně
individuálně
Mám zájem
KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH
individuálně
individuálně
Mám zájem
ZVLÁDÁNÍ STRESU, PREVENCE A JEHO ODSTRAŇOVÁNÍ
individuálně
individuálně
Mám zájem