CIRCLE Education s.r.o.


 

ZÁKLADY PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM OPENOFFICE/LIBREOFFICE WRITER

Rozsah: 4 hodiny/1 den


Cíl kurzu: Naučit účastníky samostatně využívat osobního počítače pro vlastní potřebu, ale i pro své pracovní zaměření, a to zejména při práci v malé kanceláři státní nebo soukromé firmy.


Obsah:

  • Seznámení s programem OpenOffice/LibreOffice Writer - textový procesor, způsoby a nastavení zobrazení.
  • Práce se soubory - otevření, uložení, hledání souborů.
  • Zápis a editace textu - pohyb po textu, výběr textu, přesun a kopírování pomocí myši, automatické opravy, kontrola pravopisu.
  • Formátování textu - písmo, formátování pomocí FunctionBar.
  • Odstavec - nastavení vlastností odstavce, odrážky a číslování, tabelátory.
  • Nastavení vzhledu a vlastností stránky.
  • Použití stylů.
  • Tisk dokumentu - nastavení před tiskem, tiskový náhled.
  • Úprava dlouhého dokumentu - zalomení stránky, číslování stránek, záhlaví a zápatí.
  • Cvičení: Ukázka vytvoření správného životopisu

Lektor:
Bude upřesněn

Cena kurzu: 500 Kč + DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.