CIRCLE Education s.r.o.


Katalog kurzů Máte dotaz? Napište nám na chat vpravo dole nebo zavolejte na +420 733 505 859

Aktuality

18. 07. 2023 Připravili jsme pro vás nový akreditovaný kurz: PROBLEMATIKA MÍSTNÍ A PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU V AKTUÁLNÍ PRAXI. Termín realizace prezenčně/webinář 21.11.2023.

Rádi bychom Vás informovali o nově akreditovaném vzdělávacím programu, který jsme zařadili do naší nabídky kurzů již na podzim 2023. Kurz bude realizován formou prezenční a rovněž jako webinář. Datum realizace 21.11.2023.

2. 09. 2021 Účast na prezenčních školeních

28. 02. 2021 Aktuálně nabízíme akreditované vzdělávací programy formou WEBINÁŘŮ. V případě rozvolnění současných vládních opatření rozšíříme naši nabídku o PREZENČNÍ vzdělávání.

Aktuálně nabízíme akreditované vzdělávací programy formou WEBINÁŘŮ. V případě rozvolnění současných opatření rozšíříme naší nabídku o PREZENČNÍ vzdělávání.

10. 10. 2020 USNESENÍM VLÁDY ČR z 12.10.2020 o přijetí krizového opatření,vláda s účinností od 14.10.2020 do 3.11.2020 mimo jiné zakazuje realizaci prezenční vzdělávacích akcí. Našim klientům nabízíme on-line kurzy (webináře), které jsou rovněž akreditované MVČR.

3. 06. 2020 Informace o dvou NOVÝCH akreditovaných vzdělávacích programech. V naší nabídce máme nový kurz 12.11.2020 - PRAKTIKUM DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ a 5.11.2020 - ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI V OCHRANĚ OVZDUŠÍ.

3. 06. 2020 INFORMACE O NÁHRADNÍCH TERMÍNECH. Všechny kurzy zrušené z důvodu přijatých opatření, jsou již vyhlášeny v nových termínech v období od 09-12/2020. Všichni přihlášení již byli o NOVÝCH termínech informování.

13. 03. 2020 OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ PLÁNOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ. V souvislosti s opatřeními přijatými Vládou ČR - RUŠÍME plánované kurzy v termínech od 24.3.2020 do 30.6.2020. Kurzy budou realizovány v NÁHRADNÍCH TERMÍNECH, o kterých Vás budeme informovat!

V souvislosti s opatřeními přijatými Vládou České republiky oznamujeme zrušení plánovaných kurzů od 24.3.2020 do 8.6.2020. Kurzy budou realizovány v náhradních termínech, o kterým budeme přihlášené zájemce individuálně informovat.

Jedná se o tyto kurzy:

24.3.2020 - Aplikace SŘ ve školství - Náhradní termín (NT) - 7.10.2020

24.3.2020 - Obecné a technické požadavky na výstavbu - NT 3.11.2020

24.3.2020 - Speciální SÚ PK krok za krokem po velké novele SZ - NT 3.11.2020

26.3.2020 - Dopravně bezpečnostní opatření na PK - NT 8.10.2020

1. 4. 2020 - Vedení lidí a týmů- NT 21.10.2020

2. 4. 2020 - Aplikace zákona o odpadech a prováděcích předpisů v praxi - NT  8.10.2020

21.4.2020 - Správní řízení v agendách řidičů - NT 26.11.2020

22.4.2020 - Tvorba vnitřích předpisů školy, školského zařízení - NT 25.11.2020

23.4.2020 - Uzavírky a zvláštní užívání komunikací - NT 22.10.2020

12.5.2020 - Silniční správní úřad obcí I. typu - NT 22.9.2020

14.5.2020 - Řidičská oprávnění a řidičské průkazy - 16.9.2020

14.5.2020 - Rétorika pro řídící pracovníky škol a školských zařízení - NT 2.12.2020

28.5.2020 - Právní úprava pozemních komunikací - 15.10.2020

2.6.2020 - Profesní způsobilost řidiče - NT 10.12.2020

3.6.2020 - Vedení porad pro řídící pracovníky škol a školských zařízení

4.6.2020 - Chyby vedoucích pracovníků ve školství a jak jim předcházet - NT 11.11.2020

16.6.2020 - Ochrana zemědělského půdního fondu - NT 1.12.2020

17.6.2020 a 10.6.2020 - Přestupky a řízení o přestupcích na úseku stavebního řádu - NT 3.12.2020

18.6.2020 - Opravné prostředky ve správním řízení dle správního řádu

20. 06. 2016 V naší nabídce je zařazen nový akreditovaný kurz MVČR "SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM", kterým reagujeme na změny zákona č.13/1997 Sb., s platností od 31.12.2015.

Kurz "SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM":

- v Praze se uskuteční 19. 7. 2016, v Olomouci 30. 8. 2016

25. 01. 2016 ROZŠIŘUJEME NAŠI NABÍDKU AKREDITOVANÝCH KURZŮ MV ČR V OBLASTI DOPRAVY A SILNÍČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ŽP

18. 01. 2016 AKTUÁLNÍ VÝZVY OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST pro územní samosprávné celky

Upozorňujeme, že 11. ledna 2016 byly vyhlášeny výzvy č. 033 a 034 OPZ pro územní samosprávné celky.

Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa

VÝZVA PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (OBCE, KRAJE A SDRUŽENÍ A ASOCIACE ÚSC)

VÝZVA PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY – HL. M. PRAHA

 

26. 11. 2015 17 NOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO PEDAGOGY

S radostí oznamujeme uvedení 17 nových vzdělávacích programů pro DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...3 termíny tzv. otevřených kurzů najdete již dnes v našem kalendáři.

30. 10. 2015 ZMĚNA TERMÍNU KURZU FINANČNÍ ANALÝZA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Dovolujeme si Vás informovat o změně termínu kurzu FINANČNÍ ANALÝZA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ.

Původní termín 1.12.2015

Nový termín 19.1.2016

6. 10. 2015 DLOUHO OČEKÁVÁNÝ TERMÍN KURZU "ŘÍZENÍ A MONITORING PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU" JE TADY: 26. 11. 2015

Pod vedením Mgr. Martiny Černé, vedoucí oddělení grantů EU pro vzdělávání na Krajském úřadě Ústeckého kraje s dlouhotelou lektorskou praxí v oblasti projektové činnosti, se 26. 11. 2015 v Praze uskuteční kurz "Řízení a monitoring projektů financovaných ze strukturálních fondů EU".

22. 09. 2015 1. 10. 2015 NABÝVÁ ÚČINNOSTI ČÁST NOVELY ZÁKONA O PŘESTUPCÍCH-BUĎTE PŘIPRAVENI!

"2v1" kurzy s tématikou PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, které se uskuteční v měsíci říjnu 2015 v Praze a Olomouci, Vám nabízíme se slevou 20%! Vzdělávací programy jsou v délce 4 vyučovacích hodin. Můžete tak získat dvě osvědčení v jednom dni.  Více zde.

22. 09. 2015 DVA NOVÉ KURZY Z OBLASTI KOMUNIKACE S MÉDII EXKLUZIVNĚ PRO VÁS

Ve spolupráci s Akademií České tiskové kanceláře se nám podařilo získat akreditaci MV ČR dvou vzdělávacích programů. O které se jedná?

27. 08. 2015 ROZŠÍŘENÍ SPOLUPRÁCE S JUDr. Romanem Kočím MBA, MSc

Rozšiřujeme porfolio akreditovaných kurzů pod vedením JUDr. Romana Kočího MBA, MSc o tématiku SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V AGENDÁCH ŘIDIČŮ.

Více zde: http://circle-education.cz/kurzy/pro-statni-spravu/doprava-a-silnicni-hospodarstvi/spravni-rizeni-v-agendach-ridicu.html

7. 08. 2015 18 VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO PEDAGOGY

Dnes jsme Ministerstvu školství, mláděže a tělovýchovy předali žádost o akreditaci 18 vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky.

Můžete se těšit na kurzy z oblastí osobního rozvoje, manažerských dovedností, komunikačních dovedností, evropských strukturálních a investičních fondů a pracovního práva. 

9. 07. 2015 MGR. MARIE ŠKOPÍKOVÁ - NOVÁ LEKTORKA CIRCLE EDUCATION

V týmu vítáme lektorku Mgr. Marii Škopíkovou, která Vás od sprna bude provázet problematikou přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

10. 06. 2015 CO JE NOVÉHO V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 - 2020?

Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Záměrem Evropské unie je, aby tyto fondy maximálním možným způsobem přispěly k naplňování strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

Více na kurzu PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 - 2020 A NOVÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM.

21. 05. 2015 MGR. MARTIN ČECH – EXPERT NA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Společnosti CIRCLE Education je ctí přivítat mezi svými lektory Mgr. Martina Čecha, který povede vzdělávací programy: Zadávání veřejných zakázek dle aktuální právní úpravy a Efektivní příprava zadávacího řízení v rámci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU

30. 04. 2015 AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NA TÉMA DOTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ

Ministerstvo vnitra České Republiky udělilo společnosti CIRCLE Education akreditaci pro těchto 6 unikátních vzdělávacích programů: Efektivní příprava zadávacího řízení v rámci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU, Finanční řízení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU, Programovací období 2014 – 2020 a nový monitorovací systém, Příprava projektu – jak připravit projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU, Řízení a monitoring projektů financovaných ze strukturálních fondů EU, Věcný a finanční audit projektů spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU

30. 04. 2015 AKREDITACE VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

Společnosti CIRCLE Education s.r.o. byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR číslo jednací: MSMT-11976/2015-1, na základě § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Platnost akreditace do 29. 4. 2021

30. 04. 2015 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO PEDAGOGY

Nabídka vzdělávacích programů pro průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků se rozšířila o téma „Nový občanský zákoník – nejdůležitější změny od 1. 1. 2014

21. 04. 2015 ÚČETNICTVÍ (s využitím výpočetní techniky; v rozsahu 162 hodin teoretické výuky)

Společnosti CIRCLE Education s.r.o. byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR číslo jednací: MSMT-1667/2015-1/67 na základě § 108 a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, k provádění vzdělávacího programu pro pracovní činnost Účetnictví (s využitím výpočetní techniky; v rozsahu 162 hodin teoretické výuky). Platnost akreditace 21. 4. 2018

21. 04. 2015 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (v rozsahu 90 hodin teoretické výuky)

Společnosti CIRCLE Education s.r.o. byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR číslo jednací: MSMT-1667/2015-1/67 na základě § 108 a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, k provádění vzdělávacího programu pro pracovní činnost Mzdové účetnictví (v rozsahu 90 hodin teoretické výuky).

Platnost akreditace 21. 4. 2018

21. 04. 2015 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (s využitím výpočetní techniky; v rozsahu 120 hodin teoretické výuky)

Společnosti CIRCLE Education s.r.o. byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR číslo jednací: MSMT-1667/2015-1/67 na základě § 108 a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, k provádění vzdělávacího programu pro pracovní činnost Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky; v rozsahu 120 hodin teoretické výuky).

Platnost akreditace 21. 4. 2018

21. 04. 2015 ÚČETNICTVÍ (v rozsahu 142 hodin teoretické výuky)

Společnosti CIRCLE Education s.r.o. byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR číslo jednací: MSMT-1667/2015-1/67 na základě § 108 a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, k provádění vzdělávacího programu pro pracovní činnost Účetnictví (v rozsahu 142 hodin teoretické výuky). Platnost akreditace 21. 4. 2018