CIRCLE Education s.r.o.


 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Obchodní společnost CIRCLE Education s.r.o. se sídlem Maltézské náměstí 481/12, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 28501136, DIČ: CZ28501136, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, složka 146199, dále jen „CIRCLE Education“


1. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanovují podmínky, ze kterých CIRCLE Education poskytuje vzdělávací programy, které byly písemně objednány zákazníkem a platí pro území České republiky. Jakékoli odchylky a změny těchto podmínek jsou závazné pouze v případě, že byly písemně sjednány a potvrzeny zákazníkem a CIRCLE Education, pokud není těmito podmínkami stanoveno jinak.

Podmínkou spolupráce mezí zákazníkem a CIRCLE Education je přijetí těchto všeobecných obchodních podmínek.


2. Technicko-organizační a storno podmínky

2.1 Objednávka vzdělávacího programu

Objednávka účastníků vzdělávacího programu (dále jen “kurz“) musí být odpovědnou osobou předána CIRCLE Education prostřednictvím objednávkového systému na www.circle-education.cz. Objednávka musí obsahovat označení kurzu, počet účastníků a termín kurzu. Odpovědná osoba, která učinila objednávku, obdrží obratem na svou e-mailovou adresu potvrzení objednávky a výzvu k úhradě.

CIRCLE Education prohlašuje, že osobní data účastníků kurzu, ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., budou použita a zpracována pouze v souvislosti s účelem, ke kterému byla zákazníkem poskytnuta a nebudou jinak dále zpracovávána. Souhlas se zpracováním osobních údajů je uveden u objednávkového formuláře.


2.2 Zrušení objednávky

Zrušení objednávky nebo změnu termínu kurzu pro pevně stanovené termíny je možné provést písemně na adrese circle@circle-education.cz nejpozději 6 kalendářních dnů před zahájením kurzu. Jiná forma stornování objednávky není akceptována.

Delegujte včas náhradního účastníka, abyste zabránili propadnutí částky za účastnický poplatek.

CIRCLE Education si vyhrazuje právo na změnu místa konání, přednášejícího lektora či zrušení kurzu z důvodu nedostatečné obsazenosti.