CIRCLE Education s.r.o.


Katalog kurzů Máte dotaz? Napište nám na chat vpravo dole nebo zavolejte na +420 733 505 859

Akreditace společnosti

Společnost CIRCLE Education s.r.o. je držitelem akreditací pro vzdělávací instituce, a to od Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky.

akreditace MV ČR číslo akreditace: AK/I-49/2011

  • udělena podle ustanovení § 30 odst. 5 zákona č. 31/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
  • pro průběžné vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě
  • platnost akreditace do 22. 8. 2020

akreditace MŠMT ČR číslo jednací: MSMT-11976/2015-1

  • udělena na základě § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • platnost akreditace do 29. 4. 2021