CIRCLE Education s.r.o.


Katalog kurzů Máte dotaz? Napište nám na chat vpravo dole nebo zavolejte na +420 733 505 859

Akreditace společnosti

Společnost CIRCLE Education s.r.o. je držitelem akreditací pro vzdělávací instituce a vzdělávací programy, a to od Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky:

Vzdělávací instituci bylo přiděleno MV ČR číslo akreditace: AK/I-49/2011

  • udělena podle ustanovenípodle § 29 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb.,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • akreditované vzdělávací programy pro průběžné vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě podle § 31 zákona č. 312/2002 Sb.,
  • platnost akreditace vzdělávací institucedo 22. 8. 2020.

akreditace MŠMT ČR číslo jednací: MSMT- 25999/2018-1-691

  •  ze dne 7. 8. 2018 udělena na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • vzdělávací programy  jsou akreditovány v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace,
  • platnost akreditace do 22. 10. 2021.