CIRCLE Education s.r.o.


Katalog kurzů Máte dotaz? Napište nám na chat vpravo dole nebo zavolejte na +420 733 505 859

Nové vzdělávací programy

20. 06. 2016 V naší nabídce je zařazen nový akreditovaný kurz MVČR "SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM", kterým reagujeme na změny zákona č.13/1997 Sb., s platností od 31.12.2015.

Kurz "SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM":

- v Praze se uskuteční 19. 7. 2016, v Olomouci 30. 8. 2016

25. 01. 2016 ROZŠIŘUJEME NAŠI NABÍDKU AKREDITOVANÝCH KURZŮ MV ČR V OBLASTI DOPRAVY A SILNÍČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ŽP

26. 11. 2015 17 NOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO PEDAGOGY

S radostí oznamujeme uvedení 17 nových vzdělávacích programů pro DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...3 termíny tzv. otevřených kurzů najdete již dnes v našem kalendáři.

6. 10. 2015 DLOUHO OČEKÁVÁNÝ TERMÍN KURZU "ŘÍZENÍ A MONITORING PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU" JE TADY: 26. 11. 2015

Pod vedením Mgr. Martiny Černé, vedoucí oddělení grantů EU pro vzdělávání na Krajském úřadě Ústeckého kraje s dlouhotelou lektorskou praxí v oblasti projektové činnosti, se 26. 11. 2015 v Praze uskuteční kurz "Řízení a monitoring projektů financovaných ze strukturálních fondů EU".

22. 09. 2015 DVA NOVÉ KURZY Z OBLASTI KOMUNIKACE S MÉDII EXKLUZIVNĚ PRO VÁS

Ve spolupráci s Akademií České tiskové kanceláře se nám podařilo získat akreditaci MV ČR dvou vzdělávacích programů. O které se jedná?

27. 08. 2015 ROZŠÍŘENÍ SPOLUPRÁCE S JUDr. Romanem Kočím MBA, MSc

Rozšiřujeme porfolio akreditovaných kurzů pod vedením JUDr. Romana Kočího MBA, MSc o tématiku SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V AGENDÁCH ŘIDIČŮ.

Více zde: http://circle-education.cz/kurzy/pro-statni-spravu/doprava-a-silnicni-hospodarstvi/spravni-rizeni-v-agendach-ridicu.html

7. 08. 2015 18 VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO PEDAGOGY

Dnes jsme Ministerstvu školství, mláděže a tělovýchovy předali žádost o akreditaci 18 vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky.

Můžete se těšit na kurzy z oblastí osobního rozvoje, manažerských dovedností, komunikačních dovedností, evropských strukturálních a investičních fondů a pracovního práva. 

30. 04. 2015 AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NA TÉMA DOTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ

Ministerstvo vnitra České Republiky udělilo společnosti CIRCLE Education akreditaci pro těchto 6 unikátních vzdělávacích programů: Efektivní příprava zadávacího řízení v rámci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU, Finanční řízení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU, Programovací období 2014 – 2020 a nový monitorovací systém, Příprava projektu – jak připravit projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU, Řízení a monitoring projektů financovaných ze strukturálních fondů EU, Věcný a finanční audit projektů spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU

30. 04. 2015 AKREDITACE VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

Společnosti CIRCLE Education s.r.o. byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR číslo jednací: MSMT-11976/2015-1, na základě § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Platnost akreditace do 29. 4. 2021

30. 04. 2015 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO PEDAGOGY

Nabídka vzdělávacích programů pro průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků se rozšířila o téma „Nový občanský zákoník – nejdůležitější změny od 1. 1. 2014

21. 04. 2015 ÚČETNICTVÍ (s využitím výpočetní techniky; v rozsahu 162 hodin teoretické výuky)

Společnosti CIRCLE Education s.r.o. byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR číslo jednací: MSMT-1667/2015-1/67 na základě § 108 a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, k provádění vzdělávacího programu pro pracovní činnost Účetnictví (s využitím výpočetní techniky; v rozsahu 162 hodin teoretické výuky). Platnost akreditace 21. 4. 2018

21. 04. 2015 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (v rozsahu 90 hodin teoretické výuky)

Společnosti CIRCLE Education s.r.o. byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR číslo jednací: MSMT-1667/2015-1/67 na základě § 108 a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, k provádění vzdělávacího programu pro pracovní činnost Mzdové účetnictví (v rozsahu 90 hodin teoretické výuky).

Platnost akreditace 21. 4. 2018

21. 04. 2015 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (s využitím výpočetní techniky; v rozsahu 120 hodin teoretické výuky)

Společnosti CIRCLE Education s.r.o. byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR číslo jednací: MSMT-1667/2015-1/67 na základě § 108 a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, k provádění vzdělávacího programu pro pracovní činnost Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky; v rozsahu 120 hodin teoretické výuky).

Platnost akreditace 21. 4. 2018

21. 04. 2015 ÚČETNICTVÍ (v rozsahu 142 hodin teoretické výuky)

Společnosti CIRCLE Education s.r.o. byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR číslo jednací: MSMT-1667/2015-1/67 na základě § 108 a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, k provádění vzdělávacího programu pro pracovní činnost Účetnictví (v rozsahu 142 hodin teoretické výuky). Platnost akreditace 21. 4. 2018