CIRCLE Education s.r.o.


 

Pro firmy

 

Našim cílem je efektivní příprava a profesionální vedení odborně zaměřeného vzdělávání a tréninků profesních kompetencí, vedoucích ke zvýšení angažovanosti zaměstnanců a ke zlepšení fungování firemních procesů ve společnosti.

Spolupráce při rozvoji lidí má několik kroků:

  • Úvodní jednání – konzultace o vzdělávacích potřebách
  • Sestavení vzdělávacího programu a očekávaných výstupů
  • Uskutečnění naplánovaného firemního vzdělávání
  • Vyhodnocení dosažených výsledků

Proč s námi?

  • Disponujeme širokou nabídkou témat vzdělávání ke zvýšení kompetencí zaměstnanců
  • Spolupracujeme s profesionály a odborníky z praxe při přípravě i realizaci tréninků
  • Flexibilně reagujeme na potřeby zákazníka i operativní změny v průběhu vzdělávacího programu
ARGUMENTACE A VYJEDNÁVÁNÍ
individuálně
individuálně
Mám zájem
ASERTIVITA V KAŽDODENNÍ PRAXI
individuálně
individuálně
Mám zájem
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VÝSTAVBĚ (koordinátor BOZP na staveništi, plán BOZP na staveništi, oznámení BOZP na OIP)
individuálně
individuálně
Detail kurzu
BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANA A HYGIENA
individuálně
individuálně
Mám zájem
CENNÉ PAPÍRY
individuálně
individuálně
Mám zájem
DELEGOVÁNÍ
individuálně
individuálně
Mám zájem
DOKUMENTACE STAVEB VE VÝSTAVBĚ (k územnímu řízení, stavebnímu řízení a k povolení užívání stavby)
individuálně
individuálně
Mám zájem
DOZORCE ZVEDACÍCH ZAŘÍZENÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
individuálně
individuálně
Mám zájem
FIREMNÍ KULTURA
individuálně
individuálně
Mám zájem
HODNOTÍCÍ POHOVOR SE ZAMĚSTNANCEM
individuálně
individuálně
Mám zájem
CHEMICKÁ INJEKTÁŽ BETONOVÝCH KONTRUKCÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
IMAGE OBCHODNÍKA
individuálně
individuálně
Mám zájem
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
individuálně
individuálně
Mám zájem
KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH
individuálně
individuálně
Mám zájem
KOUČOVÁNÍ JAKO STYL VEDENÍ LIDÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KVALIFIKACE ROZHODUJÍCÍCH ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
MANIPULACE S ROPNÝMI PRODUKTY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
METROLOGICKÉ KURZY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
NÁSTROJE MANAŽERA K MOTIVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
individuálně
individuálně
Mám zájem
OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OBCHODNÍ DOVEDNOSTI V PRAXI
individuálně
individuálně
Mám zájem
OBCHODNÍ KORESPONDENCE
individuálně
individuálně
Mám zájem
OBSLUHA JEŘÁBU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OBSLUHA VYSOKOTLAKÝCH KOMPRESORŮ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OBSLUHA ZEMNÍCH A STAVEBNÍCH STROJŮ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ORGANIZACE STAVEB
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OSOBNÍ ROZVOJ A MOTIVACE ZAMĚSTNANCE
individuálně
individuálně
Mám zájem
POHLEDOVÉ BETONY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
POVINNOSTI ORGANIZACE PŘI PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY
individuálně
individuálně
Mám zájem
PRÁVNÍ POSTAVENÍ PODNIKATELŮ
individuálně
individuálně
Mám zájem
PRÁVO KAPITÁLOVÉHO TRHU
individuálně
individuálně
Mám zájem
PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
individuálně
individuálně
Mám zájem
PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
individuálně
individuálně
Mám zájem
PROBLEMATIKA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
individuálně
individuálně
Mám zájem
PRODEJ PO TELEFONU
individuálně
individuálně
Mám zájem
PSYCHOLOGIE V OBCHODĚ
individuálně
individuálně
Mám zájem
ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ
individuálně
individuálně
Mám zájem
ŘIDIČI MOTOROVÝCH VOZÍKŮ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
individuálně
individuálně
Mám zájem
ŘÍZENÍ ZMĚN
individuálně
individuálně
Mám zájem
SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PŘEHRAD
individuálně
individuálně
Detail kurzu
SEBEPOZNÁNÍ MANAŽERA A CHOVÁNÍ LIDÍ V ORGANIZACI
individuálně
individuálně
Mám zájem
ŠKOLENÍ LEŠENÁŘŮ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ŠKOLENÍ PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ŠKOLENÍ PRO PROVÁDĚNÍ PLOŠNÝCH I TRUBNÍCH FÓLIOVÝCH SPOJŮ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ŠKOLENÍ PRO SVÁŘEČE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ŠKOLENÍ PRO VAZAČE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
individuálně
individuálně
Detail kurzu
TELEFONICKÁ KOMUNIKACE
individuálně
individuálně
Mám zájem
TRÉNING LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ I.
individuálně
individuálně
Mám zájem
TRÉNING LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ II. - KOUČING
individuálně
individuálně
Mám zájem
TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE - ŘÍZENÍ TÝMU
individuálně
individuálně
Mám zájem
TYPOLOGIE ZÁKAZNÍKA
individuálně
individuálně
Mám zájem
VEDENÍ OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ
individuálně
individuálně
Mám zájem
VEDENÍ PORAD
individuálně
individuálně
Mám zájem
VEDOUCÍ PROVOZU/MISTR, MISTROVÁ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ, PŘIJÍMACÍ POHOVOR
individuálně
individuálně
Mám zájem
VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ - AUTORIZACE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
VÝROBA GABIONOVÉHO OPEVNĚNÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
VYSOKORYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ S VÝNOSEM JÁDRA DO 100M
individuálně
individuálně
Detail kurzu
VYSOKOTLAKÁ INJEKTÁŽ V PODZEMÍ TLAKEM 2,5Mpa
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ZDĚNÍ KAMENNÉHO ZDIVA NA VODNÍCH TOCÍCH
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST VE VÝROBĚ
individuálně
individuálně
Mám zájem
ZVLÁDÁNÍ STRESU, PREVENCE A JEHO ODSTRAŇOVÁNÍ
individuálně
individuálně
Mám zájem