CIRCLE Education s.r.o.


 

Komunikační dovednosti

 

ARGUMENTACE A VYJEDNÁVÁNÍ
individuálně
individuálně
Mám zájem
ASERTIVITA V KAŽDODENNÍ PRAXI
individuálně
individuálně
Mám zájem
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
individuálně
individuálně
Mám zájem
KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH
individuálně
individuálně
Mám zájem
SEBEPOZNÁNÍ MANAŽERA A CHOVÁNÍ LIDÍ V ORGANIZACI
individuálně
individuálně
Mám zájem
TELEFONICKÁ KOMUNIKACE
individuálně
individuálně
Mám zájem
TRÉNING LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ I.
individuálně
individuálně
Mám zájem
TRÉNING LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ II. - KOUČING
individuálně
individuálně
Mám zájem
ZVLÁDÁNÍ STRESU, PREVENCE A JEHO ODSTRAŇOVÁNÍ
individuálně
individuálně
Mám zájem