CIRCLE Education s.r.o.


 

Stavebnictví

 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VÝSTAVBĚ (koordinátor BOZP na staveništi, plán BOZP na staveništi, oznámení BOZP na OIP)
individuálně
individuálně
Detail kurzu
DOKUMENTACE STAVEB VE VÝSTAVBĚ (k územnímu řízení, stavebnímu řízení a k povolení užívání stavby)
individuálně
individuálně
Mám zájem
DOZORCE ZVEDACÍCH ZAŘÍZENÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
CHEMICKÁ INJEKTÁŽ BETONOVÝCH KONTRUKCÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KOUČOVÁNÍ JAKO STYL VEDENÍ LIDÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KVALIFIKACE ROZHODUJÍCÍCH ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
MANIPULACE S ROPNÝMI PRODUKTY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
METROLOGICKÉ KURZY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OBSLUHA JEŘÁBU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OBSLUHA VYSOKOTLAKÝCH KOMPRESORŮ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OBSLUHA ZEMNÍCH A STAVEBNÍCH STROJŮ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ORGANIZACE STAVEB
individuálně
individuálně
Detail kurzu
POHLEDOVÉ BETONY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
POVINNOSTI ORGANIZACE PŘI PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ŘIDIČI MOTOROVÝCH VOZÍKŮ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PŘEHRAD
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ŠKOLENÍ LEŠENÁŘŮ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ŠKOLENÍ PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ŠKOLENÍ PRO PROVÁDĚNÍ PLOŠNÝCH I TRUBNÍCH FÓLIOVÝCH SPOJŮ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ŠKOLENÍ PRO SVÁŘEČE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ŠKOLENÍ PRO VAZAČE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
individuálně
individuálně
Detail kurzu
VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ - AUTORIZACE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
VÝROBA GABIONOVÉHO OPEVNĚNÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
VYSOKORYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ S VÝNOSEM JÁDRA DO 100M
individuálně
individuálně
Detail kurzu
VYSOKOTLAKÁ INJEKTÁŽ V PODZEMÍ TLAKEM 2,5Mpa
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ZDĚNÍ KAMENNÉHO ZDIVA NA VODNÍCH TOCÍCH
individuálně
individuálně
Detail kurzu