CIRCLE Education s.r.o.


 

Pro pedagogy

 

CIRCLE Education s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízíme akreditované vzdělávací programy MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Akreditace CIRCLE Education s.r.o. u MŠMT pro oblast DVPP číslo jednací:  MSMT - 25999/2018-1-691 ze dne 7. 8. 2018.

Máme akreditováno 20 vzdělávacích programů zaměřených na osobnostní rozvoj pedagogických a vedoucích pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Účastníci VP obdrží osvědčení o jejich absolvování.

TVORBA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
12. 10. 2022
Praha
Detail kurzu
CHYBY VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ A JAK JIM PŘEDCHÁZET
9. 11. 2022
Praha
Detail kurzu
APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ - webinář
23. 11. 2022
ONLINE
Detail kurzu
APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ASERTIVNÍ KOMUNIKACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ - webinář
individuálně
individuálně
Detail kurzu
FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ (PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ)
individuálně
individuálně
Detail kurzu
HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ (PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ) - webinář
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KOUČOVÁNÍ JAKO STYL VEDENÍ LIDÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KOUČOVÁNÍ JAKO STYL VEDENÍ LIDÍ - webinář
individuálně
individuálně
Detail kurzu
MENTORING PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VE ŠKOLSTVÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ – SEBEPOZNÁNÍ A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OSOBNOST UČITELE – SEBEPOZNÁNÍ A DUŠEVNÍ HYGIENA
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRACOVNÍ PRÁVO – ZÁKLADY PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRACOVNÍ PRÁVO – ZÁKLADY PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ - webinář
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRÁVNÍ POSTAVENÍ PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA A VEDOUCÍHO PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PROFESNÍ ETIKA VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
RÉTORIKA PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ - prezenční
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ŘÍZENÍ A MONITORING PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
TVORBA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ - webinář
individuálně
individuálně
Detail kurzu
VEDENÍ LIDÍ A TÝMŮ - webinář
individuálně
individuálně
Detail kurzu
VEDENÍ PORAD PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
VEDENÍ PORAD PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ - webinář
individuálně
individuálně
Detail kurzu