CIRCLE Education s.r.o.


 

Pro pedagogy

 

CIRCLE Education s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízíme školení akreditovaná MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Akreditace CIRCLE Education s.r.o. u MŠMT pro oblast DVPP číslo jednací MSMT-11976/2015-1

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení DVPP.

TVORBA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
18. 9. 2019
Praha
Detail kurzu
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
9. 10. 2019
Praha
Detail kurzu
PRÁVNÍ POSTAVENÍ PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA A VEDOUCÍHO PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA
23. 10. 2019
Praha
Detail kurzu
CHYBY VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ A JAK JIM PŘEDCHÁZET
24. 10. 2019
Praha
Detail kurzu
HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ (PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ)
6. 11. 2019
Praha
Detail kurzu
APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ
20. 11. 2019
Praha
Detail kurzu
ASERTIVNÍ KOMUNIKACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
EFEKTIVNÍ PŘÍPRAVA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V RÁMCI PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KOUČOVÁNÍ JAKO STYL VEDENÍ LIDÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
MENTORING PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
NOVÁ PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOPADY GDPR NA ŠKOLY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
NOVÁ PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST
individuálně
individuálně
Detail kurzu
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V SOUKROMÉM PRÁVU OD 1. 1. 2014
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VE ŠKOLSTVÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ – SEBEPOZNÁNÍ A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OSOBNOST UČITELE – SEBEPOZNÁNÍ A DUŠEVNÍ HYGIENA
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRACOVNÍ PRÁVO – ZÁKLADY PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PROFESNÍ ETIKA VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PŘÍPRAVA PROJEKTU – JAK PŘIPRAVIT PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ ZE SKTRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
RÉTORIKA PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ŘÍZENÍ A MONITORING PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
VEDENÍ LIDÍ A TÝMŮ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
VEDENÍ PORAD PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu