CIRCLE Education s.r.o.


 

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Číslo akreditace MŠMT: Č.j.: MSMT-376/2021-2-25

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci dle § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Ředitelé, zástupci ředitelů, vedoucí pedagogičtí pracovníci, zástupci vedoucích pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, dále pedagogičtí pracovníci, kteří se na tyto vedoucí funkce připravují.


Cíl kurzu: Zlepšení komunikačních dovedností vedoucích pedagogických pracovníků. Vzdělávací kurz je zaměřený zejména na praktický nácvik komunikačních dovedností účastníků tak, aby dokázali dobře naslouchat, jasně a jednoznačně se vyjadřovat, poskytovat a přijímat zpětnou vazbu a zvládat náročné situace v komunikaci s podřízenými pracovníky i s veřejností. Cílová skupina účastníků využije získané znalosti a dovednosti při řídící činnosti a vedení pedagogických pracovníků školy nebo školského zařízení.


Obsah:

 • Psychologie mezilidské komunikace
 • Vnější a vnitřní bariéry v komunikaci
 • Poznání vlastních silných a slabých stránek v komunikaci
 • Základní stavební kameny komunikace
 • Pozitivní přístup v komunikaci
 • Umění aktivně naslouchat
 • Umění klást otázky a argumentovat
 • Umění jasně vyjadřovat své myšlenky, potřeby a požadavky
 • Umění poskytovat a přijímat zpětnou vazbu (pochvalu i kritiku)
 • Umění předcházet a zvládat konfliktní situace
 • Účinná komunikace s rodiči jako účinný marketink školy

Metody a techniky práce:

Výklad, modelové situace, skupinová diskuse, brainstorming, komunikační cvičení, sebereflexe účastníků, individuální a skupinová zpětná vazba.

 


Lektor:
Mgr. Marie Princlová - Dlouhodobě se specializuje na rozvoj kompetencí zaměstnanců ziskové a neziskové sféry v oblastech marketingu, prodeje, managementu a soft dovedností. Je cerfifikovanou lektorkou CIMA. Má zkušenosti s realizací projektů ve školství a zahraničních firmách.

Cena kurzu: 1950 Kč osvobozeno od DPH


11. 11. 2021 Praha

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.