CIRCLE Education s.r.o.


 

VEDENÍ PORAD PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Číslo akreditace MŠMT: Č.j.: MSMT-376/2021-2-25

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci dle § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících


Cíl kurzu: Zlepšení moderačních a facilitačních dovedností vedoucích pedagogických pracovníků. Vzdělávací kurz je zaměřený zejména na praktický nácvik dovedností účastníků tak, aby dokázali dobře připravit a efektivně vést pracovní poradu a zvládat obtížné situace či účastníky při poradách. Cílová skupina účastníků využije získané znalosti a dovednosti při řídící činnosti a vedení pedagogických pracovníků školy nebo školského zařízení.


Obsah:

 • Zásady vedení porad pedagogického sboru jako důležitého nástroje komunikace v týmu
 • Zodpovědnost účastníků před, při a po poradě
 • Druhy, účel, příprava a průběh porad
 • Řešení problémů na poradách
 • Nejčastější chyby při vedení porad
 • Obtížní účastníci porad
 • Moderování a facilitace
 • Týmová práce, zapojení účastníků
 • Strukturovaná řízená diskuse
 • Další nástroje a metody pro zefektivnění porad
 • Získání zpětné vazby od účastníků
 • Výstupy z porady a další práce s nimi

Metody a techniky práce:

Výklad, modelové situace, skupinová diskuse, brainstorming, praktický nácvik, sebereflexe účastníků, individuální a skupinová zpětná vazba.


Lektor:
Mgr. Marie Princlová - Dlouhodobě se specializuje na rozvoj kompetencí zaměstnanců ziskové a neziskové sféry v oblastech marketingu, prodeje, managementu a soft dovedností. Je cerfifikovanou lektorkou CIMA. Má zkušenosti s realizací projektů ve školství a zahraničních firmách.

Cena kurzu: 2000 Kč (Osvobozeno od DPH pro cílovou skupinu účastníků)


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.