CIRCLE Education s.r.o.


 

CHYBY VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ A JAK JIM PŘEDCHÁZET

Číslo akreditace MŠMT: 27562/2015-2-642

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci dle § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících


Cíl kurzu: Zlepšení manažerských dovedností vedoucích pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Vzdělávací kurz je zaměřený zejména na identifikaci příčin na straně vedoucího pracovníka, které vedou k nízkému pracovnímu výkonu a nízké motivaci podřízených, a na praktický nácvik vhodných manažerských technik. Cílová skupina účastníků využije získané znalosti a dovednosti při řídící činnosti a vedení pedagogických pracovníků školy nebo školského zařízení.


Obsah:

 • Nejčastější příčiny nedostatečného pracovního výkonu zaměstnanců školy
 • Hlavní dovednosti manažera při řízení pracovního výkonu zaměstnanců školy
 • Nejčastější chyby manažerů a jejich důsledky
  • Nedostatečné zadání úkolů a cílů
  • Nejasné priority
  • Nedostatečná zpětná vazba, chybějící hodnocení
  • Nevhodné využívání odměn a sankcí
  • Nesprávné odměňování
  • Nevyužívání vnitřní motivace pracovníků
  • Nevhodný a nedůsledný postup při řešení pracovních nedostatků

Metody a techniky práce:

Výklad, modelové situace, skupinová diskuse, brainstorming, praktický nácvik, sebereflexe účastníků, individuální a skupinová zpětná vazba.


Lektor:
Ing. Mgr. Irma Bohoňková, PCC - Profesionální kouč, mentor (certifikace ICF), konzultantka v oblasti řízení lidských zdrojů a lektorka se specializací na manažerské a komunikační dovednosti.

Cena kurzu: 1850 Kč osvobozeno od DPH


14. 11. 2018 Praha

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.