CIRCLE Education s.r.o.


 

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ (PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ)

Číslo akreditace MŠMT: Č.j.: MSMT-376/2021-2-25

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci dle § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících


Cíl kurzu: Zlepšení manažerských dovedností vedoucích pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Vzdělávací kurz je zaměřený zejména na praktický nácvik vedení hodnotícího rozhovoru s podřízenými tak, aby dokázali využít hodnotící rozhovor jako motivační nástroj. Cílová skupina účastníků využije získané znalosti a dovednosti při řídící činnosti a vedení pedagogických pracovníků školy nebo školského zařízení.


Obsah:

  • Význam a užitek funkčního systému hodnotících rozhovorů, ke zlepšení kvality práce pedagogů
  • Hodnocení jako motivační nástroj manažera (ředitele)
  • Příprava na hodnocení
  • Zásady vedení hodnotícího rozhovoru
  • Struktura hodnotícího rozhovoru
  • Hodnocení cílů a úkolů, měření výkonnosti
  • Profesní sebehodnocení pedagoga
  • Hodnocení kompetencí
  • Výstupy z hodnocení a další práce s nimi
  • Efektivní začleňování nových učitelů do pedagogického sboru

Metody a techniky práce:

Výklad, modelové situace, skupinová diskuse, brainstorming, praktický nácvik, sebereflexe účastníků, individuální a skupinová zpětná vazba


Lektor:
Mgr. Marie Princlová - Dlouhodobě se specializuje na rozvoj kompetencí zaměstnanců ziskové a neziskové sféry v oblastech marketingu, prodeje, managementu a soft dovedností. Je cerfifikovanou lektorkou CIMA. Má zkušenosti s realizací projektů ve školství a zahraničních firmách.

Cena kurzu: 1950 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.