CIRCLE Education s.r.o.


 

TVORBA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Číslo akreditace MŠMT: Č.j.: MSMT-376/2021-2-25

Rozsah: 8 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Ředitelé, kteří zajišťují chod škol a školských zařízení – rozhodují o organizačních a provozních záležitostech, zodpovídají za plnění úkolů a poslání školy.


Cíl kurzu: Prohloubit znalosti a vědomosti účastníků vzdělávacího programu v oblasti tvorby vnitřních předpisů, upozornit na specifika a úskalí při jejich případné absenci, upozornit na dvě „základní“ vnitřní normy a to organizační řád a školní řád.


Obsah:

Kurz je zaměřen na tvorbu vnitřních předpisů. Vnitřním předpisem reaguje ředitel školy, školského zařízení na potřebu aplikace dané právní normy na místní podmínky a organizaci provozu. Při tvorbě vnitřního předpisu musí ředitel ctít určité zásady, předpis musí splňovat určité podmínky, potom se stává závazným pro všechny zaměstnance dané organizace. Základními oblastmi v nichž se více méně vnitřní předpisy uplatňují jsou oblast správy písemností, oblast ekonomiky a správy majetku, oblast pracovně právní a bezpečnosti a hygieny práce a oblast výchovy a vzdělání. Nejznámějšími vnitřními předpisy pak jsou organizační řád a školní řád.

Účastníci kurzu se v úvodu seznámí s právním řádem státu, jeho strukturou, základními právními normami, bude jim objasněno postavení školy, školského zařízení v hierarchii právních předpisů a popsán systém vnitřních organizačních a řídících aktů školy, školského zařízení ve struktuře předpisů vyšší platnosti. Dozvědí se jak postupovat při tvorbě vnitřního předpisu. Pozornost bude poté věnována tvorbě a obsahu školního řádu a organizačního řádu.

1. Povinné vnitřní předpisy - Obecně o zákonech

  • Struktura právního řádu, základní právní normy

2. Struktura právního řádu, základní právní normy

3. Postavení školy, školského zařízení

  • povinnosti ředitele školy a školského zařízení v souvislosti s vydáním a zveřejněním školního a vnitřního řádu

4. Fakultativní vnitřní předpisy školy nutné pro její chod

  • Školní řád a vnitřní řád, jejich charakteristika, obsahové uspořádání

5. Tvorba vnitřních předpisů

  • Organizační řád
  • Školní řád

6. Diskuse


Lektor:
PhDr. Bc. Miloš Beneš - Působil na odboru školství, kultury a cestovního ruchu na Městském úřadu ve Vimperku. MŠMT ČR je jmenován lektorem Funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro oblast školského práva a pracovního práva.

Cena kurzu: 2000 Kč (bez DPH pro cílovou skupinu)


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.