CIRCLE Education s.r.o.


 

Pro veřejnou správu

 

CIRCLE Education s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí podle § 30 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, a může tak pořádat akreditované kurzy pro průběžné vzdělávání, zahrnující prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků zaměřené na výkon správních činností v územním samosprávném celku.

Cíle vzdělávání a rozvoje

Prioritním cílem naší komplexní nabídky průběžného vzdělávání úředníků je zvyšování efektivity vykonávaných činností v poskytování služeb občanům a institucím.

Prostřednictvím rozvoje zaměstnanců tak umožnit bezchybné provádění agend úřadu, zvyšovat zastupitelnost zaměstnanců a posilovat zájem zaměstnanců úřadu o sebevzdělávání a seberozvoj.

Nabídka vzdělávacích aktivit (kurzů, školení)

Naše nabídka obsahuje 50 akreditovaných vzdělávacích programů určených pro úředníky a vedoucí úředníky.

Vzdělávací programy jsou zaměřeny na tyto oblasti:

  • Odborné dovednosti
  • Dopravu a silniční hospodářství
  • Územní plánování a stavební řád
  • Komunikační dovednosti
  • Měkké dovednosti
  • Odborné dovednosti pro realizaci projektů z ESIF

Možnost realizace vzdělávacích programů

V případě zájmu ze strany úřadů lze kromě vyslání jednotlivců organizovat skupinové vzdělávání jakéhokoliv vzdělávacího programu v místě a termínu určeném úřadem (může se jednat i o skupinu složenou z úředníků několika úřadů).

Pokud není u určitého kurzu napsáno datum zahájení, jsou kurzy zahajovány průběžně po přihlášení dostatečného počtu zájemců.

Poradenství a implementace modelu CAF

Model CAF představuje celostní pohled na řízení organizace na platformě vyváženého pohledu vytvářených předpokladů a dosahovaných výsledků.

Náš tým konzultantů vás provede celým procesem implementace modelu CAF 2013 od úvodního seznámení až po dohled nad realizací Akčního plánu.

Podrobnosti v části Poradenství a realizace projektů implementace modelu CAF a Model CAF- kurzy.

POUŽITÍ SPRÁVNÍHO ŘÁDU V ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY - online
15. 2. 2022
ONLINE
Detail kurzu
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA - prezenční
15. 2. 2022
Praha
Detail kurzu
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA - webinář
15. 2. 2022
ONLINE
Detail kurzu
VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN - prezenční
24. 2. 2022
Praha
Detail kurzu
VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN - webinář
24. 2. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - online
1. 3. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - prezenční
1. 3. 2022
Praha
Detail kurzu
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - online
3. 3. 2022
ONLINE
Detail kurzu
OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU - online
10. 3. 2022
ONLINE
Detail kurzu
PŘESTUPKY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU - webinář
15. 3. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI V OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ONLINE
17. 3. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - prezenční
22. 3. 2022
Praha
Detail kurzu
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - webinář
22. 3. 2022
ONLINE
Detail kurzu
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Č. 283/2021 Sb. - prezenční
31. 3. 2022
Praha
Detail kurzu
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Č. 283/2021 Sb. - webinář
31. 3. 2022
ONLINE
Detail kurzu
OBEC A MÍSTNÍ KOMUNIKACE - prezenční
5. 4. 2022
Praha
Detail kurzu
OBEC A MÍSTNÍ KOMUNIKACE - webinář
5. 4. 2022
ONLINE
Detail kurzu
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE
7. 4. 2022
Praha
Detail kurzu
ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU - webinář
21. 4. 2022
ONLINE
Detail kurzu
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD OBCÍ I. TYPU - online
26. 4. 2022
ONLINE
Detail kurzu
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD OBCÍ I. TYPU - prezenční
26. 4. 2022
Praha
Detail kurzu
UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ - online
28. 4. 2022
ONLINE
Detail kurzu
UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ - prezenční
28. 4. 2022
Praha
Detail kurzu
OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY VE VÝSTAVBĚ NA DOZORY TDOS, SDO A KOORDINÁTORA BOZP, STÁTNÍ DOZOR SÚ A OIP - webinář
3. 5. 2022
ONLINE
Detail kurzu
STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ - online
5. 5. 2022
ONLINE
Detail kurzu
STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ POHLEDEM POLICIE ČR A SPRÁVNÍHO ORGÁNU - prezenční
10. 5. 2022
Praha
Detail kurzu
STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ POHLEDEM POLICIE ČR A SPRÁVNÍHO ORGÁNU - webinář
10. 5. 2022
ONLINE
Detail kurzu
PRAKTICKÉ POSTUPY SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU - prezenční
17. 5. 2022
Praha
Detail kurzu
PRAKTICKÉ POSTUPY SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU - webinář
17. 5. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ZÁKON O OBCÍCH PRO ÚŘEDNÍKY I ZASTUPITELE - online
19. 5. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ZÁKON O OBCÍCH PRO ÚŘEDNÍKY I ZASTUPITELE - prezenční
19. 5. 2022
Praha
Detail kurzu
PRAKTIKUM DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
24. 5. 2022
Praha
Detail kurzu
PŘIPOJOVÁNÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SPRÁVNÍ PRAXI - prezenční
7. 6. 2022
Praha
Detail kurzu
PŘIPOJOVÁNÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SPRÁVNÍ PRAXI - webinář
7. 6. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V PRAXI - online
14. 6. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V PRAXI - prezenční
14. 6. 2022
Praha
Detail kurzu
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - prezenční
16. 6. 2022
Praha
Detail kurzu
APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA V PRAXI
individuálně
individuálně
Detail kurzu
APLIKACE ZÁKONA O ODPADECH A PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ V PRAXI
individuálně
individuálně
Detail kurzu
APLIKACE ZÁKONA O ODPADECH A PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ V PRAXI - Online
individuálně
individuálně
Detail kurzu
AUTOŠKOLSTVÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
BOJ S KORUPCÍ V ČESKÉ REPUBLICE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - online
individuálně
individuálně
Detail kurzu
DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - prezenční
individuálně
individuálně
Detail kurzu
E-GOVERNMENT + POČÍTAČ NAPLNO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
E-GOVERNMENT ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ ZPRÁVY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
EFEKTIVNÍ PŘÍPRAVA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V RÁMCI PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
FINANČNÍ ANALÝZA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI I. ZÁKLADY KOMUNIKACE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI II. PSYCHOLOGIE A MOTIVAČNÍ FAKTORY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI III. VYJEDNÁVÁNÍ, PREZENTACE, TEL. KOMUNIKACE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V PRAXI
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY ZAJIŠŤUJÍCÍCH ROZHODUJÍCÍ DOZORY-TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, STAVEBNÍ DOZOR A DOZOR KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI
individuálně
individuálně
Detail kurzu
MANAGEMENT AUDITŮ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
MANAGEMENT RIZIK
individuálně
individuálně
Detail kurzu
MANAGEMENT ZMĚN
individuálně
individuálně
Detail kurzu
Model CAF - AKČNÍ PLÁN JAKO SOUBOR NÁSLEDNÝCH AKTIVIT
individuálně
individuálně
Detail kurzu
Model CAF - EXTERNÍ ZPĚTNÁ VAZBA MODELU CAF - POKROČILÝ VHLED DO ŽIVOTA ORGANIZACE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
Model CAF - POSUZOVÁNÍ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
Model CAF - TVORBA SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
Model CAF - ZÁKLADNÍ VHLED DO ŽIVOTA ORGANIZACE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRÁVNÍ ASPEKTY ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRÁVNÍ ÚPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRÁVO NEMOVITOSTÍ DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PROCESNÍ MANAGEMENT
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 - 2020 A NOVÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ PŘEDPISY - online
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ PŘEDPISY - prezenční
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ PŘEDPISY - prezenční
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PŘESTUPKY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PŘÍPRAVA PROJEKTU – JAK PŘIPRAVIT PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ ZE SKTRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ŘÍZENÍ A MONITORING PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V AGENDÁCH ŘIDIČŮ - online
individuálně
individuálně
Detail kurzu
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V AGENDÁCH ŘIDIČŮ - prezenční
individuálně
individuálně
Detail kurzu
STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ - prezenční
individuálně
individuálně
Detail kurzu
VĚCNÝ A FINANČNÍ AUDIT PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
VYBRANÉ PROBLÉMY STAVEBNÍHO PRÁVA, VAZBY SZ A OZ A SPRÁVNÍ POPLATKY NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU - online
individuálně
individuálně
Detail kurzu
VYBRANÉ PROBLÉMY STAVEBNÍHO PRÁVA, VAZBY SZ A OZ A SPRÁVNÍ POPLATKY NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU - prezenční
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK DLE AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI V OCHRANĚ OVZDUŠÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu