CIRCLE Education s.r.o.


 

Pro veřejnou správu

 

CIRCLE Education s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí podle § 30 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, a může tak pořádat akreditované kurzy pro průběžné vzdělávání, zahrnující prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků zaměřené na výkon správních činností v územním samosprávném celku.

Cíle vzdělávání a rozvoje

Prioritním cílem naší komplexní nabídky průběžného vzdělávání úředníků je zvyšování efektivity vykonávaných činností v poskytování služeb občanům a institucím.

Prostřednictvím rozvoje zaměstnanců tak umožnit bezchybné provádění agend úřadu, zvyšovat zastupitelnost zaměstnanců a posilovat zájem zaměstnanců úřadu o sebevzdělávání a seberozvoj.

Nabídka vzdělávacích aktivit (kurzů, školení)

Naše nabídka obsahuje 50 akreditovaných vzdělávacích programů určených pro úředníky a vedoucí úředníky.

Vzdělávací programy jsou zaměřeny na tyto oblasti:

  • Odborné dovednosti
  • Dopravu a silniční hospodářství
  • Územní plánování a stavební řád
  • Komunikační dovednosti
  • Měkké dovednosti
  • Odborné dovednosti pro realizaci projektů z ESIF

Možnost realizace vzdělávacích programů

V případě zájmu ze strany úřadů lze kromě vyslání jednotlivců organizovat skupinové vzdělávání jakéhokoliv vzdělávacího programu v místě a termínu určeném úřadem (může se jednat i o skupinu složenou z úředníků několika úřadů).

Pokud není u určitého kurzu napsáno datum zahájení, jsou kurzy zahajovány průběžně po přihlášení dostatečného počtu zájemců.

Poradenství a implementace modelu CAF

Model CAF představuje celostní pohled na řízení organizace na platformě vyváženého pohledu vytvářených předpokladů a dosahovaných výsledků.

Náš tým konzultantů vás provede celým procesem implementace modelu CAF 2013 od úvodního seznámení až po dohled nad realizací Akčního plánu.

Podrobnosti v části Poradenství a realizace projektů implementace modelu CAF a Model CAF- kurzy.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU - webinář
5. 9. 2024
ONLINE
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
10. 9. 2024
Praha
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - webinář
10. 9. 2024
ONLINE
Detail kurzu
PROBLEMATIKA MÍSTNÍ A PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU V AKTUÁLNÍ PRAXI
12. 9. 2024
Praha
Detail kurzu
PROBLEMATIKA MÍSTNÍ A PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU V AKTUÁLNÍ PRAXI - webinář
12. 9. 2024
ONLINE
Detail kurzu
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
24. 9. 2024
Praha
Detail kurzu
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - webinář
24. 9. 2024
ONLINE
Detail kurzu
UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ
10. 10. 2024
Praha
Detail kurzu
UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ - webinář
10. 10. 2024
ONLINE
Detail kurzu
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD OBCÍ I. TYPU
22. 10. 2024
Praha
Detail kurzu
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD OBCÍ I. TYPU - webinář
22. 10. 2024
ONLINE
Detail kurzu
PŘIPOJOVÁNÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SPRÁVNÍ PRAXI
24. 10. 2024
Praha
Detail kurzu
PŘIPOJOVÁNÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SPRÁVNÍ PRAXI - webinář
24. 10. 2024
ONLINE
Detail kurzu
PRAKTICKÉ POSTUPY SILNIČNÍHO SPRÁVNÍHO ÚŘADU
14. 11. 2024
Praha
Detail kurzu
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V PRAXI
26. 11. 2024
Praha
Detail kurzu
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V PRAXI - webinář
26. 11. 2024
ONLINE
Detail kurzu
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
28. 11. 2024
Praha
Detail kurzu
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - webinář
28. 11. 2024
ONLINE
Detail kurzu
AUTOŠKOLSTVÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES - prezenční
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY ZAJIŠŤUJÍCÍCH ROZHODUJÍCÍ DOZORY-TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, STAVEBNÍ DOZOR A DOZOR KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI
individuálně
individuálně
Detail kurzu
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Č. 283/2021 Sb.
individuálně
individuálně
Detail kurzu
NOVÝ ZÁKON O ODPADECH A JEHO POUŽITÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OBEC A MÍSTNÍ KOMUNIKACE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB A DALŠÍ VYBRANÉ INSTITUTY STAVEBNÍHO ZÁKONA
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
POUŽITÍ SPRÁVNÍHO ŘÁDU V ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRAKTICKÉ POSTUPY SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRAKTIKUM DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRÁVNÍ ASPEKTY ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRÁVNÍ ÚPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ PŘEDPISY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ PŘEDPISY - webinář
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PŘESTUPKY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA
individuálně
individuálně
Detail kurzu
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V AGENDÁCH ŘIDIČŮ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ POHLEDEM POLICIE ČR A SPRÁVNÍHO ORGÁNU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN
individuálně
individuálně
Detail kurzu
VYBRANÉ PROBLÉMY STAVEBNÍHO PRÁVA, VAZBY SZ A OZ A SPRÁVNÍ POPLATKY NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ZÁKON O OBCÍCH PRO ÚŘEDNÍKY I ZASTUPITELE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI V OCHRANĚ OVZDUŠÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu