CIRCLE Education s.r.o.


 

Doprava a silniční hospodářství

 

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD OBCÍ I. TYPU
8. 1. 2019
Praha
Detail kurzu
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V PRAXI
14. 2. 2019
P
Detail kurzu
STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ POHLEDEM POLICIE ČR A SPRÁVNÍHO ORGÁNU
26. 2. 2019
Praha
Detail kurzu
DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
26. 3. 2019
Praha
Detail kurzu
ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
2. 4. 2019
Praha
Detail kurzu
Zákon o pozemních komunikacích
4. 4. 2019
Praha
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
14. 5. 2019
Praha
Detail kurzu
PŘIPOJOVÁNÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SPRÁVNÍ PRAXI
16. 5. 2019
Praha
Detail kurzu
SCHVALOVÁNÍ DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ
4. 6. 2019
Praha
Detail kurzu
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA
6. 6. 2019
Praha
Detail kurzu
AUTOŠKOLSTVÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KONTROLNÍ ŘÁD V PRAXI ODBORŮ DOPRAVY A JEHO APLIKACE NA ZÁKON
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRÁVNÍ ASPEKTY ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ V TAXISLUŽBĚ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRÁVNÍ ÚPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRÁVNÍ ÚPRAVA PROVOZOVÁNÍ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU a ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V AGENDÁCH ŘIDIČŮ
individuálně
individuálně
Detail kurzu