CIRCLE Education s.r.o.


 

Doprava a silniční hospodářství

 

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA
8. 10. 2019
Praha
Detail kurzu
ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
10. 10. 2019
Praha
Detail kurzu
PŘIPOJOVÁNÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SPRÁVNÍ PRAXI
22. 10. 2019
Praha
Detail kurzu
PRÁVNÍ ÚPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
5. 11. 2019
Praha
Detail kurzu
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE
19. 11. 2019
Praha
Detail kurzu
AUTOŠKOLSTVÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KONTROLNÍ ŘÁD V PRAXI ODBORŮ DOPRAVY A JEHO APLIKACE NA ZÁKON
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRÁVNÍ ASPEKTY ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ V TAXISLUŽBĚ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRÁVNÍ ÚPRAVA PROVOZOVÁNÍ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU a ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD OBCÍ I. TYPU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V AGENDÁCH ŘIDIČŮ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ POHLEDEM POLICIE ČR A SPRÁVNÍHO ORGÁNU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V PRAXI
individuálně
individuálně
Detail kurzu
UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
individuálně
individuálně
Detail kurzu