CIRCLE Education s.r.o.


 

Doprava a silniční hospodářství

 

ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
25. 2. 2020
Praha
Detail kurzu
STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ POHLEDEM POLICIE ČR A SPRÁVNÍHO ORGÁNU
27. 2. 2020
Praha
Detail kurzu
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V PRAXI
10. 3. 2020
Praha
Detail kurzu
AUTOŠKOLSTVÍ
12. 3. 2020
Praha
Detail kurzu
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA
24. 3. 2020
Olomouc
Detail kurzu
DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
26. 3. 2020
Praha
Detail kurzu
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V AGENDÁCH ŘIDIČŮ
21. 4. 2020
Praha
Detail kurzu
UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ
23. 4. 2020
Praha
Detail kurzu
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD OBCÍ I. TYPU
12. 5. 2020
Praha
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
14. 5. 2020
Praha
Detail kurzu
PRÁVNÍ ÚPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
28. 5. 2020
Olomouc
Detail kurzu
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE
18. 6. 2020
Praha
Detail kurzu
PŘIPOJOVÁNÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SPRÁVNÍ PRAXI
24. 9. 2020
Praha
Detail kurzu
KONTROLNÍ ŘÁD V PRAXI ODBORŮ DOPRAVY A JEHO APLIKACE NA ZÁKON
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRÁVNÍ ASPEKTY ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ V TAXISLUŽBĚ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRÁVNÍ ÚPRAVA PROVOZOVÁNÍ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU a ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
individuálně
individuálně
Detail kurzu