CIRCLE Education s.r.o.


 

Doprava a silniční hospodářství

 

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA - prezenční
15. 2. 2022
Praha
Detail kurzu
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA - webinář
15. 2. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - online
1. 3. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - prezenční
1. 3. 2022
Praha
Detail kurzu
PŘESTUPKY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU - webinář
15. 3. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - prezenční
22. 3. 2022
Praha
Detail kurzu
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - webinář
22. 3. 2022
ONLINE
Detail kurzu
OBEC A MÍSTNÍ KOMUNIKACE - prezenční
5. 4. 2022
Praha
Detail kurzu
OBEC A MÍSTNÍ KOMUNIKACE - webinář
5. 4. 2022
ONLINE
Detail kurzu
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE
7. 4. 2022
Praha
Detail kurzu
ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU - webinář
21. 4. 2022
ONLINE
Detail kurzu
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD OBCÍ I. TYPU - online
26. 4. 2022
ONLINE
Detail kurzu
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD OBCÍ I. TYPU - prezenční
26. 4. 2022
Praha
Detail kurzu
UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ - online
28. 4. 2022
ONLINE
Detail kurzu
UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ - prezenční
28. 4. 2022
Praha
Detail kurzu
STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ POHLEDEM POLICIE ČR A SPRÁVNÍHO ORGÁNU - prezenční
10. 5. 2022
Praha
Detail kurzu
STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ POHLEDEM POLICIE ČR A SPRÁVNÍHO ORGÁNU - webinář
10. 5. 2022
ONLINE
Detail kurzu
PRAKTICKÉ POSTUPY SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU - prezenční
17. 5. 2022
Praha
Detail kurzu
PRAKTICKÉ POSTUPY SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU - webinář
17. 5. 2022
ONLINE
Detail kurzu
PRAKTIKUM DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
24. 5. 2022
Praha
Detail kurzu
PŘIPOJOVÁNÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SPRÁVNÍ PRAXI - prezenční
7. 6. 2022
Praha
Detail kurzu
PŘIPOJOVÁNÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SPRÁVNÍ PRAXI - webinář
7. 6. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V PRAXI - online
14. 6. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V PRAXI - prezenční
14. 6. 2022
Praha
Detail kurzu
AUTOŠKOLSTVÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - online
individuálně
individuálně
Detail kurzu
DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - prezenční
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRÁVNÍ ASPEKTY ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRÁVNÍ ÚPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PŘESTUPKY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V AGENDÁCH ŘIDIČŮ - online
individuálně
individuálně
Detail kurzu
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V AGENDÁCH ŘIDIČŮ - prezenční
individuálně
individuálně
Detail kurzu