CIRCLE Education s.r.o.


 

AUTOŠKOLSTVÍ

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Rozšíření, prohloubení, aktualizace znalostí a praktických dovedností při výkonu správní činnosti v záležitostech souvisejícími s provozem autoškol.


Obsah:

  • Správní činnosti spojené s provozováním autoškol
  • Novinky v oblasti autoškolství v souvislosti s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES
  • Informace o inovovaném systému získávání, zdokonalování a zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Lektor:
Mgr. Karel Bezděkovský - Lektor s 22 letou praxí v silniční dopravě v oblastech silničního provozu, prevence a bezpečnosti silničního provozu, dopravně správních činností, zkoušek odborné způsobilosti řidičů a žadatelů o řidičská oprávnění.
Ing. Pavel Nahodil - Vedoucí oddělení agend řidičů na Ministerstvu dopravy ČR.

Výuku realizuje jeden z uvedených lektorů.

Cena kurzu: 1850 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.