CIRCLE Education s.r.o.


 

AUTOŠKOLSTVÍ

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-127/2019; AK/VE-74/2019

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Cílem vzdělávacího programu je rozšířit, prohloubit a aktualizovat znalosti a praktické dovednosti úředníků a vedoucích úředníků při výkonu správních činností v oblastech v působnosti zákona č. 247/2000 Sb., a 361/2000 Sb.


Obsah:

  1. Úvod do problematiky

-         zahájení, seznámeni s organizací vzdělávacího programu, jeho cílem a obsahem

  1. Správní činnosti

-          podmínky pro provozování autoškoly

-          registrace k provozování autoškoly (provozovna, učebna, přijímací kancelář)

-          technické podmínky provozování autoškoly

-          výcviková vozidla a podmínky jejich provozování, výcvikové motocykly

-          povinnosti provozovatele autoškoly

-          možnosti vedení průkazné evidence výuky a výcviku v autoškole

-          podmínky pro přijetí a ukončení výuky a výcviku

-          druhy, způsob a forma provádění výuky a výcviku se zvláštním zaměřením na

-          dvoukolová vozidla, podmínky jeho ukončení, možnosti učitele výuky a výcviku v

-          hodnocení žadatele před ukončením výuky a výcviku a následnou zkouškou

-          předčasné ukončení výuky a výcviku – převod žadatele k jinému provozovateli,

-          účelový převod, ukončení výuky a výcviku na žádost žadatele účast učitele výuky a

-          výcviku na zkouškách

3.  Zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění

-          teoretická část – informace k on-line aplikaci e-Testy ve zkušebních místnostech  

-          úřadů, podmínky postoupení do další dílčí zkoušky, související lhůty pro autoškoly, úřady a žadatele o řidičské oprávnění

-          praktická část – zkouška znalostí, dovedností a chování z praktické jízdy,

-         zkouška zvláštních jízdních úkonů na motocyklech

4. Komparace způsobu provádění zkoušek z odborné způsobilosti v souvislosti s implementací Směrnice Evropského parlamentu   a Rady 2006/126/ES

-          výuka a výcvik žadatelů o řidičská oprávnění

-          výcviková vozidla v souvislosti se změnami ve skupinách řidičských oprávnění

-          zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění

-          zkoušky z praktické jízdy na motocyklech

-          vzdělávání učitelů v autoškolách

5. Informace o připravovaných změnách v oblasti autoškolství

6. Diskuze, zpětná vazba, ukončení vzdělávací akce

 

 

 

 

 


Lektor:
Mgr. Karel Bezděkovský - Lektor s dlouholetou praxí v silniční dopravě, v oblastech silničního provozu, prevence a bezpečnosti silničního provozu, dopravně správních činností, zkoušek odborné způsobilosti řidičů a žadatelů o řidičská oprávnění.

Cena kurzu: 2200 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.