CIRCLE Education s.r.o.


 

AUTOŠKOLSTVÍ

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-127/2019; AK/VE-74/2019

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Cílem vzdělávacího programu je rozšířit, prohloubit a aktualizovat znalosti a praktické dovednosti úředníků a vedoucích úředníků při výkonu správních činností v oblastech v působnosti zákona č. 247/2000 Sb., a 361/2000 Sb.


Obsah:

Anotace:

Vzdělávací program je zaměřen na prohloubení a aktualizaci znalostí a praktických dovedností úředníků a vedoucích úředníků ÚSC pro výkon správních činnosti v oblastech v působnosti zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

 Obsah vzdělávacího programu:

1. Úvod do problematiky – zahájení vzdělávací akce, seznámeni s organizací vzdělávacího programu, jeho cílem a       obsahem

2. Správní činnosti

- podmínky pro provozování autoškoly

- registrace k provozování autoškoly (provozovna, učebna, přijímací kancelář)

- technické podmínky provozování autoškoly

- výcviková vozidla a podmínky jejich provozování, výcvikové motocykly

- povinnosti provozovatele autoškoly

- možnosti vedení průkazné evidence výuky a výcviku v autoškole

- podmínky pro přijetí a ukončení výuky a výcviku

- druhy, způsob a forma provádění výuky a výcviku se zvláštním zaměřením na dvoukolová vozidla, podmínky jeho ukončení, možnosti učitele výuky a výcviku v hodnocení žadatele před ukončením výuky a výcviku a následnou zkouškou

-  předčasné ukončení výuky a výcviku – převod žadatele k jinému provozovateli, účelový převod, ukončení výuky a výcviku na žádost žadatele účast učitele výuky a výcviku na zkouškách

3.  Zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění

- teoretická část – informace k on-line aplikaci e-Testy a tvorbě nových otázek, podmínky postoupení do další dílčí zkoušky, související lhůty pro autoškoly, úřady a žadatele o řidičské oprávnění

- praktická část – zkouška znalostí, dovedností a chování z praktické jízdy

- zkouška zvláštních jízdních úkonů na motocyklech

- aplikace doplňovací výuky a výcviku, nové výuky a výcviku dílčí části a nové výuky a výcviku v plném rozsahu, podmínky realizace a související lhůty

4. Komparace způsobu provádění zkoušek z odborné způsobilosti ve vztahu k požadavkům Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES a platnou národní právní úpravou

      - výuka a výcvik žadatelů o řidičská oprávnění

      - výcviková vozidla a jejich technická specifikace ve vztahu k požadavkům na zkoušky

      - zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění

      - zkoušky z praktické jízdy na motocyklech

      - vzdělávání učitelů autoškol a příprava nových učitelů a jejich zkouška

5. Informace o novinkách a připravovaných změnách v oblasti autoškolství

6. Diskuze, zpětná vazba, ukončení vzdělávací akce

 

 

 

 

 


Lektor:
Mgr. Karel Bezděkovský - Lektor s dlouholetou praxí v silniční dopravě, v oblastech silničního provozu, prevence a bezpečnosti silničního provozu, dopravně správních činností, zkoušek odborné způsobilosti řidičů a žadatelů o řidičská oprávnění.

Cena kurzu: 2200 Kč

informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.