CIRCLE Education s.r.o.


 

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-561/2022; AK/VE-264/2022

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Zvýšit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a seznámit úředníky, kteří vykonávají agendu při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství s příslušnou legislativou.


Obsah:

 1. Prameny právní úpravy, předmět právní úpravy
 2. Hlavní zásady pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 3. Vzorová řešení v oblasti dopravního inženýrství
 4. Možnosti ke zvýšení dodržování předepsané rychlosti vozidel
 5. Zvyšování bezpečnosti pěších účastníků provozu
 6. Bezpečnostní opatření v oblasti provozu cyklistů
 7. Opatření v dopravně exponovaných místech
 8. Místa styku dvou komunikací a dopravní napojení sjezdů
 9. Vliv na zvýšení pozornosti řidičů motorových vozidel
 10. Možnosti používání nových technologií
 11. Bezpečnostní audity
 12. Realizace opatření formou stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 13. Aktuality v dané oblasti (metodická stanoviska)
 14. Příklady nesprávných a nedostatečných řešení
 15. Diskuse

Lektor:
mjr. Ing. David Rovenský - Absolvent Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích. Od roku 2004 působí na pozici vrchního komisaře Policie ČR, který se zabývá dopravně inženýrskou problematikou v hl. m. Praze.
Ing. Bc. Miroslav Sachl - Absolvent Českého vysokého učení technické v Praze, Fakulty dopravní. Činností silničního správního úřadu a právem na úseku pozemních komunikací se zabývá dlouhodobě. Působí jako vedoucí oddělení na Úřadu městské části Praha 6, Odbor dopravy a ŽP.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.