CIRCLE Education s.r.o.


 

PRÁVNÍ ÚPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-272/2019; AK/VE-158/2019

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Zvýšení odborné kvalifikace úředníků, zastupitelů územních samosprávných celků a osob vystupujících v pozicích vlastníků a správců pozemních komunikací.


Obsah:

  1. Prameny právní úpravy, předmět právní úpravy.
  2. Aktuality v daném právním odvětví (připravovaná legislativa, řešení aktuálních problémů na úseku práva pozemních komunikací).
  3. Kategorie pozemních komunikací, jejich zařazování do jednotlivých kategorií (rozdělení pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a jejich specifikace, problematika zařazování komunikací do jednotlivých kategorií).
  4. Výkon státní správy a státního dozoru v daném právním odvětví (výkon působnosti silničního správního úřadu, výkon státního dozoru v dané oblasti).
  5. Vlastnictví pozemních komunikací (výčet vlastníků pozemních komunikací, jejich práva a povinnosti).
  6. Správní řízení na úseku pozemních komunikací (výčet správních řízení, která se na úseku pozemních komunikacích vyskytují a podrobné seznámení s jednotlivými správními řízeními).
  7. Účelové komunikace (definice účelové komunikace, její vznik, užívání a zánik. Práva a povinnosti vlastníků účelových komunikací).
  8. Zákonná odpovědnost vlastníků pozemních komunikací (odpovědnost vlastníků pozemních komunikací stanovená příslušnými právními předpisy).
  9. Aktuální soudní judikatura v dané právní oblasti (prezentace aktuálních rozsudků Nejvyššího správního soudu na úseku pozemních komunikací).
  10. Prezentace vzorů správních rozhodnutí a jiných právních aktů (vzory týkající se dané právní oblasti).   

 


Lektor:
JUDr. Roman Kočí MBA, MSc. - Vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Plzně. Autor mnoha článků a publikací v oblasti práva pozemních komunikací.

Cena kurzu: 2200 Kč osvobozeno od DPH


15. 10. 2020 Olomouc

 15. 10. 2020
 9.00-14.00 h.
 BEA centrum Olomouc s.r.o., tř. Kosmonautů 1288/1,779 00 Olomouc
 2200 Kč osvobozeno od DPH
 JUDr. Roman Kočí MBA, MSc.

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.