CIRCLE Education s.r.o.


 

PRÁVNÍ ÚPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Zvýšení odbornosti vlastníků a správců pozemních komunikací


Obsah:

Proč absolvovat kurz?

- Seznámite se velkou novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

- Objasnite si problematické aspekty právní úpravy, které novela přináší

- Seznámite se s novou formou stanovení místní a přechodné úpravy

- Seznámite se s novým pojetím povolení dočasného zákazu zastavení a stání

-  Získáte informace o nových skutečnostech, které přináší novelka v oblasti vlastnictví pozemních

   komunikací a péče o ně

-  Ozřejmíte si na prezentovaných vzorech správních rozhodnutí praktické dopady novely na rozhodovací činnost

   silničních správních úřadů

 

  • Aktuality v daném právním odvětví - připravovaná legislativa, řešení aktuálních problémů na úseku práva pozemních komunikací
  • Kategorie pozemních komunikací a jejich zařazování
  • Vlastnictví pozemních komunikací - vlastníci pozemních komunikací, práva a povinnosti
  • Výkon státní správy a státního dozoru v daném právním odvětví
  • Správní řízení na úseku pozemních komunikací
  • Zákonná odpovědnost vlastníků pozemních komunikací

Lektor:
Bude upřesněn

Cena kurzu: 2250 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.