CIRCLE Education s.r.o.


 

PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-614/2013; AK/VE-395/2013

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Osvojit si znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a prohloubit si znalost podstat přestupků dle zákona o silničním provozu.


Obsah:

  1. Předmět a prameny právní úpravy
  2. Obecná část zákona č. 250/2016 Sb. - pojem přestupku, znaky přestupku, okolnosti vylučující protiprávnost, místní, osobní a časová působnost zákona o přestupcích, druhy sankcí a jejich ukládání
  3. Skutkové podstaty přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
  4. Právní instituty související se správním trestáním v provozu na pozemních komunikacích – zadržení řidičského průkazu, vybírání kaucí, bodový systém
  5. Diskuse

Lektor:
Mgr. Marie Škopíková - Židův - Lektorka pro Ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství.

Cena kurzu: 1950 Kč osvobozeno od DPH


Hodnocení kurzu: 9.4 / 10

Kurz byl přizpůsoben operativně našim potřebám a představám a zcela naplnil očekávání. Lektorka měla velmi dobré obecné povědomí nejen o řešené správní problematice, ale byla schopna zajímavě uchopit i vzdálenejší témata z oblasti přestupkového... zobrazit celý komentář

Miroslav Sachl ( Úřad městské části Praha 6 )

Lektorka příjemná. Školení obsáhlé a srozumitelné.

Ivana Lagová ( Městský úřad Šternberk )

Profesionální přístup, příjemné vystupování, kvalitní příprava.

anonymní uživatel

Přínosné školení, profesionální výklad lektora, detailně vysvětlena problematika skutkových podstat přestupku, legislativa..

Renata Látrová ( Městký úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství )

Oceňuji znalosti přednášející paní Mgr. Škopíkové i způsob prezentované problematiky. Zádrhel byl jen v technice (stahující se žaluzie).

Mgr. Hana Mastná ( Statutární město Ostrava )

informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.