CIRCLE Education s.r.o.


 

PROBLEMATIKA MÍSTNÍ A PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU V AKTUÁLNÍ PRAXI - webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-524/2023; AK/VE-246/2023

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Cílovými skupinami vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb., kteří vykonávají agendu při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství.


Cíl kurzu: Cílem kurzu je prohloubit znalosti v agendě schvalování dopravního značení.


Obsah:

Anotace:

Cílem semináře je prohloubit znalosti v agendě schvalování dopravního značení. Lektor se věnuje především praktickým otázkám a problematickým aspektům právní úpravy na tomto úseku správního práva. Výklad bude prováděn pomocí praktických příkladů, současně budou účastníkům představeny vzorové písemnosti. 

Obsah:

 1. Předmět úpravy, důležité pojmy
 2. Správní orgány a jejich příslušnost
 3. Kompetence dotčených orgánů
 4. Závaznost dopravního značení
 5. Právní účinky jednotlivých dopravních značek
 6. Zásady pro užití svislého a vodorovného dopravního značení
 7. Přijímání podnětů a žádostí
 8. Jednoduchá stanovení dopravního značení
 9. Příklady nesprávných a nedostatečných řešení v umístění dopravních značek
 10. Právní institut opatření obecné povahy
 11. Zapojení dotčených osob
 12. Námitky a připomínky
 13. Odůvodnění opatření obecné povahy
 14. Přechodná úprava provozu
 15. Dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel
 16. Judikatura správních soudů
 17. Shrnutí. Dotazy ze správní praxe. Společná diskuze

Lektor:
Ing. Bc. Miroslav Sachl - Absolvent Českého vysokého učení technické v Praze, Fakulty dopravní. Činností silničního správního úřadu a právem na úseku pozemních komunikací se zabývá dlouhodobě. Působí jako vedoucí oddělení na Úřadu městské části Praha 6, Odbor dopravy a ŽP.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


12. 9. 2024 ONLINE

 12. 9. 2024
 9:00-14:00 h.
 ONLINE forma vzdělávání
 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.