CIRCLE Education s.r.o.


 

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-128/2019; AK/VE-75/2019

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Rozšíření, prohloubení a aktualizace znalostí a praktických dovedností v činnostech souvisejících se zaznamenáváním profesní způsobilosti řidičů.


Obsah:

  1.   Úvod do problematiky

          -  zahájení vzdělávací akce, seznámeni s organizací vzdělávacího programu, jeho cílem a obsahem.

         2.   Profesní způsobilost řidiče

          - zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů

          - vymezení povinnosti držení profesní způsobilosti řidiče, výjimky

          - vstupní školení

         - povinnosti řidičů ve vztahu k profesní způsobilosti, pravidelné školení, druhy, rozsah a způsob jejich realizace

         - uplatnění potvrzení pravidelného školení, uznání profesní způsobilosti

         - rozšíření rozsahu PZŘ o další skupinu vozidel řidičského oprávnění, zkouška

         - podmínky snížení věkové hranice pro udělení ŘO na základě profesní způsobilosti řidiče – aplikace v praxi

         -  záznam profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu a vyplývající omezení dle rozsahu vstupního školení a při rozšíření    rozsahu PZ, vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče – podmínky

          - současné trendy a nekalé praktiky akreditovaných školicích středisek

         - aktuální informace o novém fenoménu v oblasti PZ

        3. Směrnice Evropského parlamentu

         -   oblast profesní způsobilosti řidiče z pohledu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES

       4.  Kontrolní a dozorová činnost

         -  výkon státního odborného dozoru v oblasti PZŘ

        -  současné negativní trendy akreditovaných školicích středisek v rámci vstupního i pravidelného školení

       5. Poznatky a příklady z praxe

       6. Diskuze, zpětná vazba, ukončení vzdělávací akce


Lektor:
Mgr. Karel Bezděkovský - Lektor s dlouholetou praxí v silniční dopravě, v oblastech silničního provozu, prevence a bezpečnosti silničního provozu, dopravně správních činností, zkoušek odborné způsobilosti řidičů a žadatelů o řidičská oprávnění.

Cena kurzu: 2200 Kč osvobozeno od DPH


7. 4. 2022 Praha

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.