CIRCLE Education s.r.o.


 

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Rozšíření, prohloubení a aktualizace znalostí a praktických dovedností v činnostech souvisejících se zaznamenáváním profesní způsobilosti řidičů.


Obsah:

•             Průkaz profesní způsobilosti řidiče:

Podmínky jeho získání, vymezení povinnosti držení, rozšíření rozsahu, přehled činnosti oprávněných uživatelů v aplikaci eTesty, přehled činnosti oprávněných uživatelů v aplikaci Eliška, vydávání po vstupním školení, v rámci rozšíření, platnost, pravidelná školení a jejich lhůty

•             Směrnice Evropského parlamentu:

Oblast profesní způsobilosti řidiče v souvislosti se zapracováním směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES

•             Kontrolní a dozorová činnost:

Výkon státního odborného dozoru v oblasti PZŘ, sdružená státní kontrola a součinnost mezi kontrolními orgány a OČVTŘ, současné trendy a nekalé praktiky akreditovaných školicích středisek


Lektor:
Mgr. Karel Bezděkovský - Lektor s 22 letou praxí v silniční dopravě v oblastech silničního provozu, prevence a bezpečnosti silničního provozu, dopravně správních činností, zkoušek odborné způsobilosti řidičů a žadatelů o řidičská oprávnění.
Ing. Pavel Nahodil - Vedoucí oddělení agend řidičů na Ministerstvu dopravy ČR.

Výuku realizuje jeden z uvedených lektorů.

Cena kurzu: 1950 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.