CIRCLE Education s.r.o.


 

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-128/2019; AK/VE-75/2019

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Rozšíření, prohloubení a aktualizace znalostí a praktických dovedností v činnostech souvisejících se zaznamenáváním profesní způsobilosti řidičů.


Obsah:

Anotace:

Vzdělávací program je zaměřen na získání, prohloubení znalostí a praktických dovedností v činnostech souvisejících se zaznamenáváním profesní způsobilosti řidičů v souladu s aktuální legislativou, změnami a novinkami v ČR a EU.

 Obsah vzdělávacího programu:

1. Úvod do problematiky

- zahájení vzdělávací akce, seznámeni s organizací vzdělávacího programu, jeho cílem a obsahem

2. Profesní způsobilost řidičů

- zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů

- vymezení povinnosti držení profesní způsobilosti řidičů, výjimky

- vstupní školení

- povinnosti řidičů ve vztahu k profesní způsobilosti, pravidelné školení, druhy, rozsah a způsob jejich realizace

- uplatnění potvrzení ročních kurzů pravidelného školení, aplikace a uplatnění kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin, podmínky uznání profesní způsobilosti

- podmínky pro rozšíření rozsahu profesní způsobilosti řidiče o další skupiny vozidel řidičského oprávnění-osobní/nákladní doprava, zkouška

- podmínky snížení věkové hranice pro udělení řidičského oprávnění na základě profesní způsobilosti řidiče – aplikace v     praxi

- záznam profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu a vyplývající omezení dle rozsahu vstupního školení a při   rozšíření rozsahu profesní způsobilosti, vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče – podmínky

- aktuální informace o aplikaci praktického výcviku v rámci pravidelného školení

3. Směrnice Evropského parlamentu

-  oblast profesní způsobilosti řidiče z pohledu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES, a komparace     s pojetím v ČR

4. Kontrolní a dozorová činnost

- výkon státního odborného dozoru v oblasti profesní způsobilosti řidiče

- současné negativní trendy akreditovaných školicích středisek v rámci vstupního i pravidelného školení

5. Poznatky a příklady z praxe

6. Diskuze, zpětná vazba, ukončení vzdělávací akce


Lektor:
Mgr. Karel Bezděkovský - Lektor s dlouholetou praxí v silniční dopravě, v oblastech silničního provozu, prevence a bezpečnosti silničního provozu, dopravně správních činností, zkoušek odborné způsobilosti řidičů a žadatelů o řidičská oprávnění.

Cena kurzu: 2300 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.