CIRCLE Education s.r.o.


 

ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - prezenční

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-610/2013; AK/VE-391/2013

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Prohloubení a aktualizace znalostí a dovedností při výkonu správní činnosti a rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech.


Obsah:

Obsahem vzdělávacího programu je Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů - řidičské oprávnění, řidičský průkaz. Poskytnutí základních informací v dané oblasti včetně aktuálních novinek, včetně poznatků a příkladů z praxe jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Obsah školení je především zaměřen na předmětné novelizace zákona o silničním provozu a souvisejících právních předpisů a dále seznámení účastníků vzdělávacího programu s připravovanými novelizacemi, které se vztahují se k problematice řidičských průkazů a řidičských oprávnění.

I. Řidičské oprávnění                                                                                                          

-        skupiny vozidel a jejich rovnocennosti

-        podmínky udělení a držení řidičského oprávnění

-        podmínění, omezení a odnětí řidičského oprávnění

-        veškeré důvody pozbytí řidičského oprávnění

-        pozastavení řidičského oprávnění i na základě exekučního příkazu

-        podmínky vrácení řidičského oprávnění

 II.    Řidičský průkaz                                                                                                        

-        druhy řidičských průkazů, zapisované údaje do řidičského průkazu

-        vydání řidičského průkazu

-        institut obvyklého bydliště

-        odevzdání řidičského průkazu, vrácení řidičského průkazu

-        výměny řidičských průkazů členských států Evropské unie a výměny řidičských průkazů vydaných cizím 

         státem za české řidičské průkazy

-        zadržení řidičského průkazu

 III.      Zdravotní způsobilost

-        zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

-        podmínění či odnětí řidičského oprávnění ve vztahu ke zdravotní způsobilosti

-        posuzující lékař ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb.

-        dopravně psychologické vyšetření

 IV.    Registr řidičů                                                                                                 

-        vedení registru řidičů, zaznamenávání dat v registru řidičů

-        výdej dat z registru řidičů.

 V.     Centrální registr řidičů                                                                                           

-        vedení centrálního registru řidičů

-        poskytování údajů z centrálního registru řidičů

 VI.    Dotazy a diskuse k problematice, zpětná vazba

 


Lektor:
Kateřina Janovcová - Lektorka a zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu Praha, pracovník na Ministerstvu dopravy ČR, odbor agendy řidičů.

Cena kurzu: 2300 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


Hodnocení kurzu: 9.1 / 10

Školení s p. Janovcovou je vždycky přínosné, v podstatě mu není co vytknout.

Jana Hrubá ( Město Přeštice )

Helena Přibylová ( Město Příbram )

Seminář splnil moje očekávání. Byla jsem s výkladem p. Kateřiny Janovcové velmi spokojená.

Hana Pavlíková ( Město Soběslav )

Po šesti letech jsem začala opět vykonávat agendu řidičů, takže pro mě bylo školení velikým přínosem. Jinak se omlouvám, že jsem neodevzdala dotazník již na školení, ale objevila jsem ho až druhý den v práci :-)

Dagmar Brožková ( Město Turnov )

Paní Janovcová je na svém místě. Pro mě v ten den to bylo první školení. Čekala jsem ještě část profesí způsobilosti, ta by mě taky zajímala. Byla jsem spokojená.

Markéta Vykydalová ( Olomouc )

informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.