CIRCLE Education s.r.o.


 

Kurzy UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ - webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-338/2022; AK/VE-168/2022

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Seznámit účastníky s problematikou uzavírek a zvláštního užívání pozemních komunikaci. Získat ucelenou znalost vybraných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, zákona o pozemních komunikacích a správního řádu; hledat řešení vybraných problémů při posuzování dokumentace DIO.


Obsah:

Anotace:

Cílem semináře je prohloubit znalosti v agendě schvalování uzavírek a zvláštního užívání pozemních komunikací. Lektoři se věnují praktickým otázkám a problematickým aspektům právní úpravy. Budou probrány praktické příklady a představeny vzorové písemnosti v agendě silničního hospodářství.

 1. Prameny právní úpravy, předmět právní úpravy. Zákon o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláška. Systematika zákona o pozemních komunikacích.
 2. Obecné aspekty správního řízení na úseku schvalování dočasných dopravních opatření na pozemních komunikacích.
 3. Náležitosti žádosti o povolení ke zvláštnímu užívání a uzavírky komunikace.
 4. Proces schvalování úplných nebo částečných uzavírek, či zvláštního užívání komunikací podle zákona o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky.
 5. Posuzování žádostí o omezení obecného užívání z hlediska zájmů Policie ČR.
 6. Hlavní zásady v oblasti označování uzavírek a objížděk. Stanovení vhodných objízdných tras.
 7. Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích v podobě TP 66.
 8. Opatření v dopravně exponovaných místech.
 9. Praktické příklady užití dopravního značení spojeného se zvláštním užíváním komunikací, uzavírkami a objížďkami.
 10. Příklady nesprávných a nedostatečných řešení.
 11. Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s opatřením DIO.
 12. Technické podmínky stanovené v povolení silničního správního úřadu. Základní náležitosti rozhodnutí.
 13. Nedovolené omezení obecného užívání. Skutkové podstaty přestupků v řešené oblasti. 
 14. Diskuze, dotazy

 


Lektor:
mjr. Ing. David Rovenský - Absolvent Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích. Od roku 2004 působí na pozici vrchního komisaře Policie ČR, který se zabývá dopravně inženýrskou problematikou v hl. m. Praze.
Ing. Bc. Miroslav Sachl - Absolvent Českého vysokého učení technické v Praze, Fakulty dopravní. Činností silničního správního úřadu a právem na úseku pozemních komunikací se zabývá dlouhodobě. Působí jako vedoucí oddělení na Úřadu městské části Praha 6, Odbor dopravy a ŽP.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


10. 10. 2024 ONLINE

 10. 10. 2024
 9:00-14:00 h.
 ONLINE forma vzdělávání
 2200 Kč bez DPH
 

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.