CIRCLE Education s.r.o.


 

ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - prezenční

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-24/2019; AK/VE-19/2019

Rozsah: 7 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Záměrem semináře je seznámit účastníky se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který se promítá nejen do činnosti správních orgánů vykonávajících přenesenou působnost, ale i do samostatné působnosti územně samosprávných celků. Výklad je koncipován tak, aby posloužil i uchazečům v přípravě ke složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.


Obsah:

Anotace:

Na kurzu budou probrána jednotlivá ustanovení zákona názorně demonstrována příklady z praxe. Kurs je vhodný nejen pro začátečníky vykonávající agendu silničního správního úřadu, ale i pro ostatní úředníky, k jejichž pracovní činnosti funkce silničního správního úřadu dopadá, např. stavební úřady, přestupkáře nebo vlastníky či správce pozemních komunikací a další osoby jednající s úřady v oboru dopravy. Ideou kurzu je učinit přehled o zákonu, vysvětlit užívané pojmy a souvislost s ostatními právními předpisy.

 1. Základní ustanovení zákona, pozemní komunikace a jejich rozdělení, charakteristika, vlastnictví, připojování komunikací
 2. Součásti a příslušenství, silniční pozemek, základní pojmy, názorné ukázky
 3. Výstavba pozemní komunikace, vazba na ostatní právní předpisy ve stavebnictví
 4. Převedení některých práv a povinností státu v souvislosti s výstavbou, provozováním a údržbou dálnice, koncesionářská smlouva
 5. Bezpečnost pozemní komunikace, auditor bezpečnosti a jeho činnost
 6. Užívání pozemních komunikací, obecné a zvláštní užívání, zpoplatnění, autovraky, uzavírky a objížďky, sjízdnost a její zabezpečení, pevné překážky, praktické příklady
 7. Ochrana pozemních komunikací a jejich styk s okolím, silniční ochranná pásma, kontrolní vážení vozidel, inteligentní dopravní systém
 8. Státní správa a státní dozor, silniční správní úřady, kompetence, rozsah působnosti
 9. Přestupky, kauce, pokuty
 10. Závěrečná ustanovení, novely zákona, prováděcí vyhláška
 11. Diskuse

Lektor:
Ing. Martin Moravec, Ph.D. - Vedoucí oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu na magistrátu města, s dlouholetou odbornou a lektorskou praxí v oboru, autor publikací pro danou problematiku.

Cena kurzu: 2400 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


24. 9. 2024 Praha

 24. 9. 2024
 9:00-14:00 h.
 Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
 2400 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.